Rozpoczynająca się 20 listopada w Krakowie trzydniowa konferencja naukowa łączy się z jubileuszem 500-lecia biblioteki krakowskich dominikanów.

„Historyczne księgozbiory dominikańskie. Miejsca, ludzie, historie” – brzmi tytuł konferencji, która odbędzie się w krakowskim klasztorze. Organizują ją: Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biblioteka Jagiellońska oraz Dominikański Instytut Historyczny.

Przepadły bezpowrotnie

Dominikanie przybyli do Polski w 1223 roku i od początku uczestniczyli w życiu intelektualnym kraju – wyrazem tego było m.in. zgromadzenie bogatych księgozbiorów. Jednak w wyniku zawirowań historycznych rozproszyły się one bądź bezpowrotnie przepadły, jak choćby zbiór biblioteki krakowskiej, zniszczony w 1850 roku przez pożar.

 

 

„To, co ocalało jest niezwykle cennym materiałem do badań nad kulturą intelektualną i kulturą książki nie tylko w środowiskach dominikańskich, ale – przez ścisłe związki dominikanów z kręgami akademickimi – w całym kraju” – mówi Katarzyna Płaszczyńska-Herman z Biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów.

Z zachowanych akt archiwalnych wiadomo, że w 1514 roku Anna Ligęzina ofiarowała na wybudowanie biblioteki przy krakowskim klasztorze srebrny, pozłacany puchar oraz drogi szafir oprawny w złoto. „W roku 2014 biblioteka rozpoczyna więc pięćsetny rok swojego udokumentowanego istnienia” – mówi Katarzyna Płaszczyńska.

Nie tylko wykłady

Trzydniowa konferencja będzie okazją do przyjrzenia się dziejom klasztornych bibliotek polskich dominikanów. Zaproszeni prelegenci z wielu ośrodków naukowych przedstawią historie książnic m.in. z Krakowa, Łańcuta, Sandomierza, Lwowa, Sieradza, Piotrkowa Trybunalskiego czy Grodna.

„Poznamy działalność zasłużonych zakonników: bibliofila Feliksa z Sieradza, Pawła Ruszela, znakomitego kaznodziei Fabiana Birkowskiego i Abrahama Bzowskiego, donatora pięknych opraw. Pracownicy największych polskich bibliotek naukowych opowiedzą o rękopisach i starych drukach, które trafiły tam z klasztornych półek. Dowiemy się także, kto ofiarowywał książki warszawskiej bibliotece dominikanów oraz jak badania myśli św. Tomasza z Akwinu wpływały na rozwój księgozbioru klasztoru krakowskiego” – zapowiada Płaszczyńska.

Konferencji towarzyszyć będą imprezy dodatkowe jak pokaz odkrytego niedawno w dominikańskiej bibliotece jedynego znanego autografu Mikołaja Sępa Szarzyńskiego czy koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu wokalnego Collegium Palestrinae.

Szczegółowy program konferencji oraz wydarzeń towarzyszących jest dostępny na stronie: www.kolegium.dominikanie.pl

 

fot. flickr.com / amanda tipton