Przygotują je członkowie dominikańskich wspólnot modlitewno-ewangelizacyjnych.

Od pierwszej niedzieli Adwentu – czyli od 30 listopada – umieszczać będziemy na naszej stronie komentarze do czytań mszalnych na dany dzień. W tym roku poprosiliśmy, aby przygotowały je dominikańskie wspólnoty działające przy naszych klasztorach (Wspólnota Św. Jacka i Jerozolima z Poznania, Janki z Krakowa, Galilea z Wrocławia, oraz Adonai z Warszawy).