Uroczystości pogrzebowe ojca Leopolda Nowaka odbędą się w piątek w Gidlach.

Właśnie z tym klasztorem związany był ostatnio ojciec Leopold – tam pracował i tam zmarł dziś w nocy, otoczony współbraćmi z gidelskiego klasztoru dominikanów.

O. Leopold Nowak urodził 29 listopada 1932 roku w Złoczowie. Jako dwudziestolatek wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego. W 1957 roku złożył śluby wieczyste, a trzy lata później przyjął święcenia kapłańskie.

Był przeorem w Gdańsku, Warszawie i Krakowie, a w Rzeszowie proboszczem. Długie lata pracował jako rekolekcjonista, a także katecheta – m.in. w Jarosławiu i Wrocławiu.

Ostatnie lata życia spędził w klasztorze w Gidlach, gdzie dominikanie pracują od blisko 400 lat. Był bibliotekarzem i promotorem sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej, którego bracia kaznodzieje są kustoszami.

Zmarł 8 października. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 10 października.