To pierwsze spotkanie poznańskiej DSW w nowym roku akademickim.

Wykład, zatytułowany „Sekularyzacja – miedzy wiarą a zagrożeniem”, rozpocznie się 18 października o godz. 16 w Dużej Sali Duszpasterstwa Akademickiego w poznańskim klasztorze dominikanów.

Prelegent jest wykładowcą w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Przez kilka był rektorem dominikańskiego Kolegium, a obecnie – jako regens – odpowiada za życie intelektualne w Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego.

fot. Norbert Kuczko OP