Publikację przygotowano na odbywające się w Krakowie pięćdziesiąte urodziny legendarnego duszpasterstwa studentów.

„Nie jest to »księga pamiątkowa ku czci«. Nie jest to również tom »dzieł zebranych« – monumentalny, lecz zupełnie nieużyteczny. Tomasz Pawłowski OP wszystkie swoje książki pisał z myślą o ludziach. Zawierał w nich rady i wskazówki, czasami bardzo szczegółowe, które miały za cel doprowadzenie czytelnika do udziału w Bożym życiu” – pisze we wstępie o. Janusz Pyda, obecny duszpasterz „Beczki”.

„Dlatego właśnie zbiór, który oddajemy do rąk czytelników, jest zbiorem rad. Nazwaliśmy ko summą, przywołując na pamięć słynne dzieło Tomasza z Akwinu, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ojciec Tomasz z właściwą sobie autoironią jedną ze swoich książek zatytułował »Summa głupstw«. Po drugie zaś z tego powodu, , że każdy wnikliwy czytelnik tekstów Pawłowskiego dostrzeże pod lekkim i gawędziarskim stylem solidne podstawy Tomaszowej nauki wiary” – dodaje o. Pyda.

Licząca 600 stron książka zawiera m.in. teksty o. Pawłowskiego na temat modlitwy, rachunku sumienia, spowiedzi, mszy świętej, postu, miłosierdziu, a także o tym, „jak się dobrać w miłości”.

Urodzony w 1927 roku w Poznaniu o. Tomasz Pawłowski jako 17-latek brał udział w Powstaniu Warszawskim. W czasie studiów na Uniwersytecie Poznańskim zetknął się z prowadzonym przez o. Bernarda Przybylskiego duszpasterstwem Akademickim Dominikanów. Po studiach wstąpił do Zakonu Dominikanów, a na początku lat 60. wspólnie z o. Joachimem Badenim prowadził duszpasterstwo studentów w poznańskim klasztorze.

W 1964 roku na prośbę ówczesnego arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyły założył w Krakowie duszpasterstwo akademickie „Beczka”, które prowadził do 1983 roku. Kilka lat później rozpoczął pracę w Rzeszowie, gdzie założył duszpasterstwo akademickie Szopka”. Obecnie mieszka w rzeszowskim klasztorze. Prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

„W moim życiu najczęściej wszystko było odwrotnie. Wśród ateistów byłem głęboko wierzącym. Pośród zagorzałych katolików reprezentowałem radykalny sceptycyzm. W Poznaniu czułem się warszawiakiem. W Warszawie tęskniłem do poznańskiej solidności. W PRL byłem wrogiem klasowym. Na emigracji zajadle broniłem ludowej ojczyzny” – opowiada o sobie o. Pawłowski.

Książka „Summa rad” dostępna jest w siedzibie „Beczki” przy ul. Stolarskiej 12 w Krakowie.

IMG_7605137