Konferencje rekolekcyjne głosił ojciec Paweł Kozacki, przełożony Polskiej Prowincji Dominikanów. Należą do niej także osoby świeckie.

W dniach 25-28 września w domu rekolekcyjnym w Korbielowie odbyły się doroczne rekolekcje przełożonych, mistrzów oraz przedstawicieli wszystkich fraterni świeckich dominikanów należących do Polskiej Prowincji (w tym także fraterni w Witebsku i w Sofii). Uczestniczyło w nich około 90 osób.

Głoszący konferencje o. Paweł Kozacki przyjął zaproszenie w roku, który w ramach przygotowań do Jubileuszu 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego jest poświęcony świeckim dominikanom.

Dzielić się z innymi

Konferencje dotyczyły tożsamości świeckich w Kościele. Ojciec Kozacki podkreślał, że nie ma większej godności w Kościele niż być ochrzczonym. Zwrócił uwagę na trzy istotne wymiary duchowości dominikańskiej: modlitwę, studium i apostolstwo. Zachęcał fraternie do lektury adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Evangelii gaudium”. Przekonywał, że zawarte tam przesłanie w pełni wpisuje się w apostolską misję Zakonu Kaznodziejskiego, która ma być realizowana przez wszystkie gałęzie Zakonu.

Prowincjał podkreślał, że świeccy są na „pierwszej linii frontu”: żyjąc w świecie, w rodzinach i środowiskach zawodowych mogą docierać z Dobrą Nowiną w miejsca, dokąd nie dotrą kapłani.

Przypomniał także, że jedno z przesłań Zakonu brzmi: „contemplata aliis tradere” (dzielić się owocami kontemplacji z innymi) – i w tej perspektywie zauważył, że do głoszenia trzeba się rzetelnie przygotować poprzez modlitwę i studium. Jak mówił, dominikańskie apostolstwo musi być zawsze dwuwymiarowe: ma wyrażać się przez dawanie świadectwa, ale również przez słowo – które ma ukazywać innym źródła naszej nadziei.

Nie tylko o głoszeniu Ewangelii

W rekolekcjach uczestniczyli ojcowie: Dariusz Kantypowicz – prowincjalny promotor fraterni świeckich dominikanów oraz Wojciech Ożóg – asystent fraterni w Tarnobrzegu.

Zgromadzonych odwiedzili także ojcowie niezwiązani na co dzień z fraterniami. Ojciec Mateusz Przanowski, dyrektor Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii w Krakowie, opowiedział o działalności Studium i wydawanych przy tej okazji książkach.

Do włączenia się fraterni w obchody Jubileuszu 800-lecia Zakonu zachęcał o. Andrzej Kuśmierski, który odpowiada w Polskiej Prowincji za przygotowania do przypadającego za dwa lata Jubileuszu.

Coraz więcej powołań

Podczas rekolekcji odbyła się także prezentacja poszczególnych fraterni. Można było zajrzeć do archiwalnych ksiąg fraterni, w których pierwsze wpisy dokonano w drugiej połowie XIX wieku. Prezentowano zdjęcia, kroniki, wydawnictwa i inne dzieła świeckich dominikanów. Nie zabrakło także przykładów dokonań kulinarnych – członkowie fraterni z Poznania zaprosili na „pyry z gzikiem”, a Białorusini częstowali czekoladowymi „konfietami”.

Rekolekcje były także okazją do złożenia kolejnych przyrzeczeń czasowych przez cztery osoby z Hermanic.

Do Polskiej Prowincji Zakonu należą 24 fraternie, w tym także poza granicami Polski (na Białorusi i w Bułgarii). Duchowością św. Dominika w sposób świecki żyje około 450 osób. Stopniowo zmienia się demografia wspólnot – przychodzą do nich nowe osoby, dużo młodsze i dobrze wykształcone. Do zdominowanych przez kobiety fraterni wstępuje też coraz więcej mężczyzn.

W Hermanicach i Rzeszowie fraternie dopiero powstają – za kilka lat, po zakończeniu formacji początkowej przez pierwsze osoby, będą mogły być oficjalnie erygowane.

fot. Wojciech Orpiszewski