Żeby być nieposłusznym, trzeba się wykazać wielkim poziomem świętości. Gdy świętości nie ma – trzeba być posłusznym.