Nowy socjusz zastąpił na tym stanowisku ojca Wojciecha Delika, który pracował w Kurii Generalnej w Rzymie przez sześć lat.

Nominację dla o. Krzysztofa Popławskiego generał Zakonu, o. Bruno Cadoré ogłosił już pod koniec kwietnia. Swój urząd nowy socjusz ds. Europy Środkowej i Wschodniej objął jednak 1 października. W tym czasie upłynęła bowiem sześcioletnia kadencja o. Wojciecha Delika na tym stanowisku.

Określenie Europa Środkowa i Wschodnia obejmuje w Zakonie Kaznodziejskim następujące prowincje: Teutonii (Niemcy Północne), Polską, Czeską, Chorwacką, Niemiec Południowych, Słowacji oraz Austrii. Do obszaru tego należą także wikariaty generalne Węgier, Rosji i Ukrainy.

Jednym z ważnych zadań nowego socjusza będzie pomoc w reorganizacji struktur Zakonu na tych terenach – przestanie istnieć m.in. Wikariat Generalny Rosji i Ukrainy, który przejdzie pod opiekę Polskiej Prowincji.

1 października swój urząd objął także nowy socjusz ds. Włoch, Malty i Półwyspu Iberyjskiego, hiszpański dominikanin Miguel Ángel del Río.