Spotkanie odbędzie się w Niebieskiej Sali, bezpośrednio po mszy świętej o godzinie 19. Tytuł wykładu: „Ustrój dobrze zestrojony. Państwo – Kościół – obywatel”.

„Tematyka relacji Państwo – Kościół w Polsce jest zdominowana przez podejście instytucjonalne.  Oto stoją na przeciw siebie dwie potężne instytucje: administracja państwowa i administracja kościelna, które usiłują walczyć o swoją pozycje i mają nadzieje, że za pomocą umów i ustaleń prawnych uda się te relacje uregulować” – mówi o. Głodek.

Tymczasem – zdaniem dominikanina – to co najistotniejsze dzieje się na płaszczyźnie społecznej, czyli tam, gdzie „ludzie zrzeszają się i organizują wspólną przestrzeń fizyczną, intelektualną i kulturowa, i na tej płaszczyźnie pojawiają się rozmaite postulaty i sprawy”.

„Wiele z nich regulowanych jest nie za pomocą prawa ale na mocy niepisanych zwyczajów i umów. To co poza-prawne, a właściwie przed-prawne i przed-ustrojowe, jest często ważniejsze od tego co spisane i zatwierdzone. O tym będzie to spotkanie: o przed-prawnych i prze-politycznych zasadach urządzania naszego wspólnego domu” – zapowiada o. Głodek.

Warto dodać, że kilka miesięcy temu oficyna „W drodze” wydała rozprawę doktorską o. Głodka, zatytułowaną „Nagie forum. Religia w amerykańskiej przestrzeni publicznej według Richarda Johna Neuhausa”. Autor omawia w niej nie tyle relacje państwo-Kościół, co relacje społeczeństwo-wspólnoty religijne.