Nowy doktor Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego napisał pracę z nauki o sakramentach.

Temat przewodu doktorskiego brzmiał: „Relacyjny wymiar odżywania sakramentów”, a jego promotorem był francuski dominikanin ojciec profesor Benoit-Dominique do La Soujeole.

W publicznej obronie rozprawy doktorskiej o. Golubiewskiego – która odbyła się 10 października – wzięli udział m.in. polscy dominikanie, na czele z prowincjałem o. Pawłem Kozackim. Obecni byli także jego rodzice.

„Gdy sześć lat temu odwoziłem ojca Michała do Fryburga, był bardzo stremowany wyzwaniem, jakie go tam czekało. Powiedział wtedy, że napisanie doktoratu, to jak zdobycie szklanej góry. Dzień przed obroną przypomniałem sobie tamtą rozmowę i powiedziałem mu, że czeka go teraz obrona szklanej góry” – opowiada o. Kozacki.

O. Michał Golubiewski urodził się w 1975 roku w Gdyni. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w roku 2001. W 2006 roku złożył śluby wieczyste, a rok później przyjął święcenia kapłańskie. Przed wyjazdem na studia doktoranckie do Fryburga, był sekretarzem dominikańskiego miesięcznika „W drodze”.

Założony w 1889 roku Uniwersytet we Fryburgu Szwajcarskim rok później otworzył wydział teologiczny, nad którym opiekę sprawuje Zakon Kaznodziejski. Profesorem Uniwersytetu oraz jego rektorem był w połowie XX wieku polski dominikanin, o. Józef Maria Bocheński.

 

fot. Paweł Kozacki OP