Wykład, zatytułowany „Kreatywna wiara i kreatywny Kościół”, wygłosi dominikanin ojciec Stanisław Nowak.

Wykładowca kieruje w Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego zespołem odpowiedzialnym za dominikańskie działania w internecie.

„Kreatywność w połączeniu z wiarą i Kościołem może brzmieć niebezpiecznie – to tak jakby zastępować depozyt wiary własnymi pomysłami. Nic z tych rzeczy. Zamierzam pokazać, że kreatywność w rozumieniu antropologicznym może pomagać w głębszym przeżywaniu więzi z Bogiem i wspólnotą” – tłumaczy o. Stanisław Nowak.

„Kreatywny może być też Kościół jako całość, reagując w przemyślany sposób na nowe problemy w zmieniającym się świecie – przemiany życia rodzinnego, emigrację zarobkową, zmiany w sposobach komunikowania się poprzez nowe media. Nie bez powodu żywiołowo rozwija się współcześnie Kościół w Afryce czy Ameryce Południowej – tam zarówno duchowni, jak i świeccy umieją odpowiadać na wyzwania współczesności i wciąż szukają nowych metod głoszenia i przeżywania Ewangelii” – dodaje o. Nowak.

Wykładu dominikanina można będzie posłuchać 11 października o godzinie 17 w Starym Refektarzu wrocławskiego klasztoru dominikanów.

Nagrania spotkań Dominikańskiej Szkoły Wiary z zeszłego roku pobrać można ze strony dsw.wroclaw.dominikanie.pl.