Działające przy klasztorze dominikanów Studium to dwuletni kurs liturgiki i emisji głosu dla pasjonatów śpiewu kościelnego.

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne powstało w 2009 roku z inicjatywy środowiska wrocławskich dominikanów oraz Katarzyny Młynarskiej, która w 2006 roku utworzyła Liturgiczne Studium Wokalne w Krakowie.

„U podstaw Studium leży przekonanie, że śpiew nie jest ubogaceniem liturgii, lecz jej integralną częścią. Jest również zaangażowaniem siebie i swoich emocji, prowadzącym do czynnego uczestnictwa w Eucharystii” – informują organizatorzy.

Kurs w Studium trwa dwa lata, zjazdy odbywają się co drugą sobotę, a całość programu uwieńczona jest dyplomem. Uczestnicy uczą się m.in. emisji głosu, liturgiki, podstaw dyrygentury i kształcenia słuchu. Odbywają się również zajęcia chóralne.

W trakcie roku akademickiego w ramach zajęć WLSW odbywają się również warsztaty muzyczno-liturgiczne, rekolekcje, wykłady gościnne i koncerty.

Zgłoszenia można wysyłać do 27 września. Liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji na stronie: www.wlsw.pl