To najważniejsze pytania, na które próbują odpowiedzieć autorzy tekstów w październikowym numerze dominikańskiego miesięcznika „W drodze”.

Najnowszy numer otwiera rozmowa z pisarzem Jerzym Pilchem, który walczy z ciężką chorobą – parkinsonizmem. Mówi w niej o słabości, goryczy przemijania maskowanej czarnym humorem i o Bogu, którego trudno znaleźć.

Gniew uporządkuj

Co z tą złością? Czy zawsze jest grzeszna i nie przystoi pobożnym? Psycholog Andrzej Wiśniewski oraz teolog Stanisław Morgalla SJ pomagają uporządkować chaotyczną rzeczywistość gniewu.

„Każda emocja i uczucie są cennym źródłem informacji, ale by móc je właściwie wykorzystać, trzeba najpierw pozwolić im jakoś zaistnieć i wybrzmieć, a następnie zdobyć się na wysiłek cierpliwej analizy, by wreszcie podjąć skuteczne działanie. Sęk w tym, że negatywnym emocjom nie dość, że nie chcemy się przyglądać, to na dodatek źle je rozumiemy i jeszcze gorzej pod ich wpływem działamy”pisze ks. Morgalla.

Reportaż Piotra Świątkowskiego to historie z życia wzięte – o złości, kłótni i uciążliwych sąsiadach. Jak sobie z nimi radzić?

Boskie przed cesarskim

Sprawa prof. Bogdana Chazana, który odmówił dozwolonej prawem aborcji chorego dziecka, prowokuje do rozważań o klauzuli sumienia. W miesięczniku temat został ciekawie pogłębiony. Teolog moralista ks. Jarosław A. Sobkowiak zwraca uwagę na to, że każdy z nas ma zagwarantowane konstytucyjnie prawo do wolności sumienia, a skoro tak, to możemy, a nawet powinniśmy z tego prawa korzystać. Podkreśla jednocześnie, że „klauzula sumienia to sprawa człowieczeństwa i człowieka, a nie tylko katolika”.

Profesor etyki siostra Barbara Chyrowicz, powołuje się na słowa Chrystusa, by oddać Bogu, co należy do Boga. „Chrześcijanie mają prawo żyć zgodnie z przyjętym systemem wartości. Oznacza to, że nie będą podejmować działań zgodnych z prawem, ale kolidujących z ich ideałami, ponieważ boskie jest dla nich ważniejsze niż cesarskie” – pisze s. Chyrowicz.

Niezwykle cenny w tej dyskusji jest głos lekarza Szczepana Cofty, który pisze, że sprawa prof. Chazana to pierwszy krok do łamania sumień lekarzy i osób sprawujących kierownicze funkcje w opiece zdrowotnej. Nie zabrakło też głosu matki, która w czasie ciąży dowiedziała się o śmiertelnej wadzie dziecka. Przygotowania do narodzin, krótkie życie małej Ewy opisała przejmująco, trzeźwo, bez lukrowania rzeczywistości za pomocą wiary.

Po co były krucjaty

Rozmowa z dominikaninem o. Tomaszem Gałuszką otwiera nowy cykl w miesięczniku zatytułowany „Trudne karty Kościoła”. Na pierwszy ogień – krucjaty, których celem, jak mówi dominikanin, nie było nawracanie muzułmanów, ani zdobywanie nowych ziem ale wyzwolenie i obrona miejsc świętych.

Miesięcznik zamieszcza recenzję głośnego filmu „Miasto 44” w reż. Jana Komasy. Katarzyna Kolska opisała książkę „Pęknięte miasto. Biesłan” Zbigniewa Pawlaka i Jerzego A. Wlazło i jest to więcej niż recenzja – raczej niedające spokoju pytanie o to, jak mogło dojść do masowego mordowania dzieci.

Poza tym w miesięczniku jak co miesiąc – dział o. Jacka Salija, felietony i komentarze do niedzielnych ewangelii.

Przejdź do strony Miesięcznika „W drodze”