Katowiccy dominikanie chcą pomóc dorosłym w pogłębieniu wiedzy religijnej i lepszym zrozumieniu wiary.

„Pomysł wzięliśmy od podobnych szkół, które nasi współbracia prowadzą w innych miastach i gdzie cieszą się one dużą popularnością. Chcemy, aby i nasz szkoła stała się pretekstem do pogłębienia wiedzy na temat chrześcijaństwa i pomogła lepiej zrozumieć wyznawaną wiarę” – mówi o. Piotr Ciuba, przeor katowickiego klasztoru dominikanów.

W pierwszym roku działalności Dominikańskiej Szkoły Teologii w Katowicach przewidziane są dwa wykłady. Pierwszy poświęcony będzie początkom chrześcijaństwa. Drugi obejmował będzie ogólny wstęp do Pisma Świętego. Zajęcia prowadzić będą wykładowcy Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Ojców Dominikanów w Krakowie.

Zapisy potrwają od 14 września do 20 października na stronie internetowej Szkoły lub osobiście w Klasztorze dominikanów w Katowicach.