Spotkanie przeorysz klasztorów z Europy Środkowej i Wschodniej odbyło się w dniach od 9 do 13 września w Radoniach koło Warszawy. Temat konferencji brzmiał: „Nawrócenie”.

Do radońskiego klasztoru mniszek przybyło kilkanaście dominikanek z Polski, Czech i Irlandii. Na spotkanie nie mogły niestety dojechać mniszki z klasztoru w Wilnie.

„Siostry zakonne są powołane do przekazywania życia. Pan Bóg uczy nas, że można to czynić, towarzysząc innym w rozwoju duchowym czy troszcząc się o nowe powołania zakonne, najważniejsze jest jednak aby mieć to Życie w sobie.” – mówił do nich uczestniczący w spotkaniu generalny promotor mniszek, o. César Valero Bajo.

Podczas konferencji dyskutowano o problemach, z jakimi muszą się mierzyć w obecnych czasach wspólnoty mniszek na Starym Kontynencie. Jednym z nich jest „starzenie” się klasztorów w zachodniej części Europy. Zarazem jednak – jak podkreślali uczestnicy spotkania – istnieje coraz więcej powołań z takich krajów, jak: Białoruś, Polska czy Wietnam.

PICT0045

„Zastanawialiśmy się, jak zaradzić tym wszystkim wyzwaniom. Jednym z rozwiązań mogłaby być czasowa wymiana sióstr lub wsparcie personalne dla tych klasztorów, w których jest mało mniszek. Do przemyślenia jest także łączenie nowicjatu dla kilku wspólnot” – relacjonuje o. Jarosław Głodek, socjusz prowincjała polskich dominikanów, który uczestniczył w spotkaniu. Towarzyszył mu o. Józef Zborzil, promotor mniszek w Polskiej Prowincji Dominikanów.

Oprócz omawiania aktualnych spraw, uczestniczące w spotkaniu mniszki wzięły też udział w dniu skupienia. Konferencję wygłosił dla nich o. Robert Głubisz, przeor klasztoru dominikanów na warszawskim Służewie.

Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego założył w 1206 roku św. Dominik Guzmán – 10 lat przed powstaniem męskiej gałęzi Zakonu. W Polsce mają trzy klasztory: w Krakowie, Świętej Annie i Radoniach pod Warszawą.

PICT0074