Ojcowie dominikanie pomogli wydać jej książkę w języku ukraińskim.

W kijowskim Wyższym Instytucie Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu – który prowadzą pracujący na Ukrainie dominikanie – odbyła się międzynarodowa konferencja teologiczna „Uspenskie Chtenya”.

Jedną z uczestniczek sympozjum była znana francuska biblistka i literaturoznawczyni, Anne-Marie Pelletier – tegoroczna laureatka prestiżowej Nagrody Ratzingera w dziedzinie teologii, którą przyznaje Watykańska Fundacja Józef Ratzingera – Benedykta XVI.

Laureatka „Nobla z teologii” – jak nazywana jest Nagroda Ratzingera – wygłosiła wykład poświęcony pojęciu „comunio” w nauczaniu II Soboru Watykańskiego, a następnie spotkała się ze studentami i czytelnikami. „Trwały ślad w słuchaczach pozostawiły nie tylko myśli, którymi się z nami podzieliła, ale również jej niezwykle skromna osobowość” – mówi o. Piotr Bałog, ukraiński dominikanin pracujący w Kijowie.

Powodem przyjazdu Anne-Marie Pelletier do stolicy Ukrainy była publikacja w języku ukraińskim jej książki. Wydały ją wspólnie wydawnictwo „Duh i Litera” oraz Instytut św. Tomasza z Akwinu w Kijowie. Pomoc okazała również Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”. „Cieszy fakt, że po raz kolejny nasza współpraca przyczynia się do wydania znaczących publikacji w języku ukraińskim” – mówi o. Bałog.

„Główną osobliwością i wartością książki znanej biblistki i literaturoznawcy Anne-Marie Pelletier jest proste wytłumaczenie biblijnych fragmentów w kontekście europejskiej kultury. Autorka analizuje Pismo Święte z punktu widzenia teologicznej egzegezy, ale kładzie akcent na wcielenie biblijnego tekstu w kulturowy kontekst Europy, na jego wpływ na dzieła literatury i sztuki” – pisze ukraiński wydawca dzieła francuskiej biblistki.

fot. A. Brudna