Podczas corocznego spotkania rozmawiano o przygotowaniach i wyzwaniu, jakie stanowi zbliżająca się 800. rocznica powstania Zakonu Kaznodziejskiego.

Międzynarodowa Rada Rodziny Dominikańskiej spotkała się w klasztorze Santa Sabina w Rzymie z generałem Zakonu, o. Bruno Cadoré. W jej skład wchodzą przedstawiciele każdej z gałęzi Rodziny Dominikańskiej: bracia, mniszki, dominikanie świeccy oraz młodzież dominikańska.

7 listopada 2015 – 21 stycznia 2017

Głównym tematem tegorocznego spotkania był przypadający w 2016 roku Jubileusz Zakonu. Stan przygotowań i plany na zbliżający się czas świętowania 800. rocznicy istnienia dominikanów przedstawił generalny promotor Jubileuszu, o. Franklin Buitrago Rojas. Podkreślał, że Jubileusz ma być świętem całej Rodziny Dominikańskiej i zachęcał, by każda z gałęzi tej rodziny szukała właściwych sobie sposobów włączenia się w świętowanie.

Obchody Jubileuszu rozpoczną się 7 listopada 2015 roku – w święto Wszystkich Świętych Zakonu – i potrwają do 21 stycznia 2017 roku – rocznica otrzymania papieskiej bulli, zatwierdzającej Zakon i jego misję ewangelizacji.

Ojciec Rojas zwrócił także uwagę, że najważniejsze obchody jubileuszowe mają odbywać się na poziomie lokalnych wspólnot – krajów, prowincji i konwentów. Prosił także zgromadzonych w Rzymie, by przekazywali informacje o przygotowaniach swoim współbraciom i współsiostrom.

Formacja do końca życia

Rada dyskutowała także na temat formacji stałej, która – jako jeden z charakterystycznych rysów charyzmatu św. Dominika – jest obecna w każdej gałęzi Rodziny Dominikańskiej. Generał zwrócił uwagę, że ten temat był jednym z najistotniejszych podczas ubiegłorocznej Kapituły Generalnej w Trogirze.

Jak podkreślali uczestnicy spotkania, formacja ciągła jest czymś innym niż „dalsze studiowanie” i ma stanowić źródło nie tylko wiedzy, ale również gorliwości w podejmowaniu na co dzień misji przepowiadania Ewangelii. Wskazywano także na potrzebę współpracy między poszczególnymi gałęziami Rodziny Dominikańskiej w trosce o formację stałą.

Generał przypomniał, że przypadające co roku 7 listopada święto Wszystkich Świętych Zakonu jest także dniem Rodziny Dominikańskiej. Ojciec Cadoré zachęcił, aby tego dnia Rodzina Dominikańska w poszczególnych regionach spotykała się na wspólnej modlitwie i dziękczynieniu.