Dominikańskie Kolegium to jedna z najstarszych polskich uczelni.

W homilii wygłoszonej podczas mszy świętej, która zainaugurowała uroczyście kolejny rok akademicki, rektor Kolegium o. Paweł Klimczak przypomniał studentom i profesorom, że celem studiowania „jest nie tylko intelektualne poznanie kilku prawd o Bogu – by o Nim zdolnie czy mniej zdolnie mówić i logicznie uzasadnić takie czy inne twierdzenia – ale poznanie samego Pana i samej prawdy o Bogu”.

„To poznanie jest możliwe tylko wtedy, kiedy człowiek przylgnie do Pana sercem i umysłem w trakcie wiary, która jest wiarą kochającą” – przekonywał o. Klimczak.

Nawiązując do obchodzonego 15 września wspomnienia Matki Bożej Bolesnej, rektor zaznaczył, że „poznanie Chrystusa w tajemnicy o Bogu nie może się dokonać inaczej, jak przez tajemnicę także krzyża, a więc tego wszystkiego, co jest trudne w poznaniu Boga żywego, nie naszych idei o Bogu”.

Mszy w intencji studentów i wykładowców Kolegium przewodniczył w krakowskiej bazylice Świętej Trójcy przełożony Polskiej Prowincji Dominikanów, o. Paweł Kozacki. Modlił się o Boże błogosławieństwo dla rozpoczynających rok akademicki. Wcześniej o. Łukasz Popko wygłosił wykład inauguracyjny o biblijnym proroku Elizeuszu.

Podczas uroczystej immatrykulacji 13 studentów pierwszego roku – 10 braci kaznodziejów i 3 benedyktynów z opactwa w Tyńcu – otrzymało indeksy. W roku akademickim 2014/2015 w Kolegium będzie studiować 55 osób.

Początki uczelni dominikańskiej sięgają XV wieku. Obecne Kolegium ma status „kościelnej szkoły wyższej” i jest afiliowane do Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Jego wykładowcami są dominikanie z kraju i zagranicy, a także duchowni i świeccy specjaliści z zakresu filozofii i teologii.

Studia trwają sześć lat i kończą się egzaminem i otrzymaniem tytułu magistra teologii.