Otwiera ją „Teologia trynitarna św. Tomasza z Akwinu” autorstwa szwajcarskiego dominikanina – prof. Gillesa Emery.

„To najlepsze opracowanie na temat Trójcy Świętej w myśli św. Tomasza z Akwinu, jakie zostało dotąd opublikowane. To świetna książka nie tylko dla tych, którzy chcieliby się zapoznać z koncepcją Tomaszową, ale i tych, którzy poszukują kompetentnego wprowadzenia w teologię Trójcy Świętej w ogóle” – mówi o. Mateusz Przanowski, wiceprezes Fundacji „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”.

O. Gelles Emery jest wykładowcą teologii na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim. Jego książka ukazała się pierwotnie w języku francuskim przed dwoma laty. Zamysłem autora było ukazanie „bogactwa trynitarnej nauki Tomasza z Akwinu”.

„Jej adresatami są studenci oraz ci wszyscy, którzy przed podjęciem lektury artykułów, składających się na ów traktat, albo w związku ze zgłębianiem określonych problemów, chcieliby skorzystać z ogólnej prezentacji, dającej wyobrażenie na temat omawianych kwestii, powodów, dla które zostały podjęte oraz przebadanych i zaproponowanych rozwiązań” – pisze we wstępie o. Emery.

Seria Dominikańska Biblioteka Teologii powstała, by udostępnić polskiemu czytelnikowi najwybitniejsze współczesne dzieła należące do klasycznego nurtu teologii. W najbliższym czasie ukażą się w niej:

  • Robert Sokołowski, „Bóg wiary i rozumu. Podstawy chrześcijańskiej teologii”
  • Max Seckler „Zbawienie w historii. Teologia historii w nauce świętego Tomasza z Akwinu”.

Książkę Gillesa Emery można zakupić w sklepie internetowym Fundacji.