W gronie 30 członków tego gremium znalazło się dwóch dominikanów.

Ustanowiona przez Pawła VI w 1969 roku Międzynarodowa Komisja Teologiczna działa przy watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Jej zadaniem jest analiza na potrzeby Stolicy Apostolskiej najważniejszych problemów współczesnej teologii.

Przewodniczącym Komisji jest z urzędu prefekt Kongregacji Nauki Wiary – obecnie niemiecki kardynał Gerhard Ludwig Müller. Tworzy ją około 30 teologów z różnych krajów, których wskazuje przewodniczący, a następnie akceptuje papież po konsultacji z episkopatami krajowymi.

Ksiądz z Polski

Sekretarzem generalnym komisji przez kolejne pięć lat będzie nadal francuski dominikanin, o. Serge Thomas Bonino, profesor teologii w Instytucie św. Tomasza z Akwinu Wydziału Teologicznego Katolickiego Instytutu w Tuluzie. Niedawno o. Bonino został mianowany także dziekanem Wydziału Filozofii papieskiego uniwersytetu Angelicum w Rzymie. Pracuje jako konsultor Kongregacji Nauki Wiary.

W gronie członków Komisji Teologicznej znalazł się także przełożony prowincji dominikanów na Filipinach, o. Gerard Francisco P. Timoner III. Pełni on również funkcję wicerektora Uniwersytetu św. Tomasza w Manili.

Warto dodać, że w Komisji pracę podejmie także Polak, ks. prof. Krzysztof Góźdź, kierownik Katedry Historii Dogmatów na Wydziale Teologii KUL, redaktor polskiej edycji dzieł wszystkich Josepha Ratzingera.