8 września w lubelskiej bazylice ojców dominikanów odbyła się kolejna „Debata Dwóch Ambon”. Temat „Krzyż – zapach, smak, barwa. U katolików i prawosławnych” podjęli: dominikanin o. Jan Góra z Kościoła katolickiego i abp Abel, prawosławny ordynariusz lubelsko-chełmski. Cykl spotkań „Debata Dwóch Ambon” organizuje od kilkunastu lat dominikańska Fundacja „Ponad Granicami”. Uczestniczą w nich katolicy, prawosławni, ewangelicy, a także Żydzi i muzułmanie.