W wigilię święta św. Jacka, pierwszego polskiego dominikanina i patrona rzeszowskiej parafii, poświęcono ostatnią z trzech ikon, przygotowanych dla tutejszego kościoła.

Od kilku miesięcy w kościele dominikanów w Rzeszowie znajdowała się już centralna część ikony, brakowało tylko kwater. Autorami ikon (zarówno Krzyża, jak również św. Dominika i św. Jacka) są o. Bernard z Jerozolimy oraz Joanna i Jarosław z Podlasia.

fot. Marcin Mituś

Jacek…

W centralnej części ikony znajduje się przedstawienie św. Jacka trzymającego w dłoniach Najświętszy Sakrament oraz figurę Matki Bożej. Jest to nawiązanie do legendy o ucieczce św. Jacka z Kijowa. Gdy zaczął płonąć kościół, św. Jacek wyniósł z niego puszkę z Najświętszym Sakramentem, po czym miał usłyszeć słowa Maryi: „Jacku, mego Syna zabierasz, a mnie zostawiasz?”.

Po bokach umieszczono osiem kwater z przedstawieniami wybranych momentów z życia założyciela Polskiej Prowincji Dominikanów i patrona rzeszowskiej świątyni.

Ukazują one m.in. narodziny Jacka w Kamieniu Śląskim, przyjęcie habitu w Rzymie z rąk św. Dominika, założenie licznych klasztorów, ucieczkę z Kijowa, cuda wskrzeszania zmarłych dzieci, podnoszenia powalonego gradem zboża i wypędzenia upadłego anioła ze starego dębu czy w końcu śmierć Jacka w krakowskim klasztorze.

…i Dominik

Kilka dni wcześniej – 8 sierpnia, w uroczystość św. Ojca Dominika, poświęcono także ikonę założyciela Zakonu Kaznodziejskiego. Analogicznie do ikony św. Jacka, wizerunek św. Dominika składa się z centralnej części i ośmiu kwater z żywotem Dominika Guzmana.

Przedstawiono tam m.in. sen matki Dominika, bł. Joanny, o psie trzymającym zapaloną pochodnię, sprzedaż książek i zakup jedzenia dla sierot, sen papieża Innocentego III o walącej się bazylice św. Jana na Lateranie, nakarmienie braci przez aniołów, wskrzeszenie młodzieńca po upadku z konia, głoszenie Słowa Bożego przez Dominika na wzór apostołów, założenie klasztoru mniszek w Prouhille i moment śmierci św. Dominika w Bolonii.

W rzeszowskiej świątyni braci kaznodziejów znajduje się także ikona Krzyża Świętego, umiejscowiona w prezbiterium, która została poświęcona w święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września 2013 roku.