8 sierpnia – w liturgiczną uroczystość świętego Ojca Dominika – o. Paweł Kozacki wygłosił kazanie podczas mszy świętej w Poczesnej koło Częstochowy.

Dominikańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, która 3 sierpnia wyruszyła z Krakowa, tradycyjnie już zatrzymuje się 8 sierpnia w Poczesnej. Pątnicy uczestniczą tam we Mszy świętej ku czci św. Dominika Guzmána, który w XIII wieku założył Zakon Kaznodziejski.

W tym roku uroczystej liturgii przewodniczył prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów, o. Paweł Kozacki. W kazaniu stwierdził, że św. Dominik widział w Matce Bożej „wzór i światło dla swojego Zakonu”, zaś „Maryja w sposób znakomity i najlepszy zrealizowała charyzmat dominikański”.

 

 

Na potwierdzenie tego Prowincjał przywołał postawy, jakie cechowały Matkę Jezusa w Jej ziemskim życiu, a które naśladował później założyciel dominikanów. „On, podobnie jak Matka Boża, potrafił zrezygnować ze swoich życiowych planów i poddać się w posłuszeństwie Panu Bogu, bo zobaczył, że Bóg wzywa go do czegoś innego – czego nie zaplanował i nie przewidział” – mówił o św. Dominiku o. Kozacki.

Kaznodzieja przekonywał słuchaczy, że tak samo jak Matkę Bożą, Dominika wyróżniał też „gest współczucia” wobec drugiego człowieka. Objawiło się to zwłaszcza wtedy, gdy – jak mówił o. Kozacki – głosił on Ewangelię wśród albigensów i waldensów, bo „widział ich zagubienie z powodu odchodzenia od prawdy o Chrystusie”.

Prowincjał zwrócił też uwagę na pokorę, która obecna w życiu Matki Bożej, stała się również cechą założyciela dominikanów. „Dominik nie jest kimś, kto »pojadł wszystkie rozumy«. To jest ktoś, kto nieustannie szuka. To jest ktoś, kto znając na pamięć Ewangelię i listy Świętego Pawła będzie stale je wertował i rozważał, bo wiedział, że Słowo go przekracza, że jest powołany do tego, żeby ciągle szukać Boga” – mówił o. Kozacki.

Przypomniał także, że podobnie jak Matka Boża, która „trwała we wspólnocie Kościoła z apostołami w Wieczerniku”, tak samo Dominik Guzmán postanowił założyć Zakon Kaznodziejski, gdyż „zrozumiał, że sam nie sprosta powołaniu głoszenia Ewangelii”.

Kończąc kazanie, o. Kozacki życzył zmierzającym do jasnogórskiego sanktuarium pątnikom, by właśnie z postawy Matki Bożej i św. Dominika czerpali wzór we własnym życiu.