„Uczył nas chodzić z Maryją. Karol Wojtyła – Jan Paweł II o świętym Jacku” – to tytuł wydanej właśnie pozycji

Książka jest zbiorem wypowiedzi Jana Pawła II, z których kilka po raz pierwszy ukazuje się drukiem. Praca ma swoją wartość historyczną, ale ważna jest także dla kultu św. Jacka. Czytelnik dowiaduje się z niej o ponadczasowej misji Świętego, odczytanej dogłębnie przez Karola Wojtyłę, który był nie tylko wielkim czcicielem Apostoła Północy, ale w pewnym sensie również kontynuatorem jego dzieła. Książka ukazuje się w 420. rocznicę kanonizacji św. Jacka i w roku kanonizacji Jana Pawła II.

Autorem publikacji jest ks. Arkadiusz Nocoń, pracownik Kongregacji ds. Kultu Bożego, a ukazała się nakładem wydawnictwa Emmanuel.

Książkę można zakupić online