Na znak braterskich więzi łączących oba zakony, ojcowie franciszkanie świętują wspólnie z dominikanami uroczystości ku czci założyciela Zakonu Kaznodziejskiego.

Według tradycji, św. Dominik i św. Franciszek, który założył w tym samym czasie Zakon Braci Mniejszych – spotkali się ze sobą, co miało zapoczątkować przyjaźń między nimi oraz między braćmi należącymi do obu zakonów.

Na pamiątkę tego co roku 8 sierpnia – w liturgiczną uroczystość Świętego Dominika – bracia kaznodzieje zapraszają więc ojców franciszkanów do wspólnego świętowania odpustu ku czci swojego Założyciela i głównego patrona Zakonu.

Celebra i kazanie

W dominikańskich kościołach w Krakowie, Poznaniu i na warszawskiej Starówce ojcowie franciszkanie z różnych gałęzi swojego zakonu odprawią w południe msze święte konwentualne i wygłoszą kazania. Podobne uroczystości pod przewodnictwem franciszkanów odbędą się także o 18 w Katowicach, Lublinie, Jarosławiu, Tarnobrzegu, Rzeszowie i Hermanicach.

Odpust ku czci Ojca Dominika świętowany jest dziś także w pozostałych kościołach dominikańskich. Szczególnie uroczyste obchody odbywają się na warszawskim Służewie oraz w Szczecinie – gdzie św. Dominik patronuje prowadzonym przez dominikanów parafiom.

Odnowiciele Kościoła

Dominik Guzmán urodził się w 1170 roku w Hiszpanii. Na początku XIII wieku działał jako misjonarz na południu Francji, gdzie nawracał albigensów i waldensów. Zgromadził wówczas wokół siebie grono współpracowników, z którymi w 1216 roku założył Zakon Kaznodziejski. Zmarł 6 sierpnia 1221 roku w Bolonii – w tamtejszym klasztorze dominikanów znajduje się jego grób. 13 lat później papież Grzegorz IX ogłosił go świętym.

Prawie w tym samym czasie Franciszek z Asyżu założył Zakon Braci Mniejszych, nazywany popularnie franciszkanami. Podobnie jak dominikanie, przyczynili się oni do odnowy Kościoła w średniowieczu.