Jeden z największych katolickich myślicieli ubiegłego wieku przedstawia kult Boży jako naturalne środowisko dojrzewania człowieka.

Książka „Liturgia a osobowość” to jedna z wczesnych prac von Hildebranda. Autor, oprócz analiz filozoficznych, daje okazję do refleksji nad tym, jak rozumieć ducha wspólnoty, czci, dyskrecji czy tego, co klasyczne, i poprzez rozwój życia sakramentalnego lepiej przeżywać codzienność.

Dietrich von Hildebrand (1889-1977) to niemiecki filozof, teolog, jeden z największych katolickich myślicieli XX wieku. Dorastał w protestanckiej rodzinie o bogatych tradycjach intelektualnych. Tworzył w trudnych czasach szerzenia się nazizmu, wobec którego zachował bezkompromisową postawę. Autor ważnych prac na temat etyki, życia duchowego i małżeństwa.

Serwis Dominikanie.pl objął patronatem medialnym książkę „Liturgia a osobowość”.

Dowiedz się więcej i zamów książkę
na stronie Fundacji „Dominikański Ośrodek Liturgiczny”

 

liturgia_książka