Tematem wiodącym tegorocznego festiwalu jest msza święta.

„Zastanawiamy się nad aktualnością historycznych (tradycyjnych) form mszy, naszym stosunkiem do tych form i możliwością ich praktycznego zastosowania w bieżącej liturgii” – podkreślają organizatorzy.

W ramach festiwalu codziennie odbywać się będą koncerty w jarosławskich kościołach: dominikańskiej bazylice Matki Bożej Bolesnej, kolegiacie Bożego Ciała, ojców franciszkanów, sióstr benedyktynek oraz cerkwi greckokatolickiej.

 

fot. Marcin Mituś

 

Każdy dzień festiwalowego tygodnia to nie tylko codzienny, wieczorny koncert, ale także seminaria, warsztaty i wspólna celebracja liturgii.

Tegoroczny warsztat Chóru Festiwalowego poświęcony jest Liturgii św. Jana Chryzostoma, która jest podstawowym rytem mszalnym w Kościołach obrządku wschodniego. Warsztaty poprowadzi Andrij Szkrabiuk, kantor i kierownik chóru Ormiańskiej Katedry we Lwowie, znawca muzyczno-liturgicznych tradycji i form Kościołów Wschodu. Zwieńczeniem codziennych zajęć będzie oprawa liturgii sprawowanej 23 sierpnia w cerkwi greckokatolickiej.

Głównym organizatorem festiwalu, który odbędzie się już po raz 22., jest jarosławskie Stowarzyszenie „Muzyka Dawna”, a współorganizatorem tutejszy klasztor ojców dominikanów. Dominikanie od początku istnienia  festiwalu sprawują nad nim duchową opiekę, prowadząc warsztaty chorału gregoriańskiego i przewodząc codziennej liturgii.

Patronem medialnym tegorocznej edycji festiwalu jest serwis Dominikanie.pl.

Zgłoszenia:  festiwal.jaroslaw.pl/zgloszenia

Szczegółowe informacje:  www.festiwal.jaroslaw.pl

Program:
Niedziela, 17 sierpnia

kościół św. Mikołaja – Opactwo, godz. 20:00
Girolamo Frescobaldi: Messa della Madonna (Fiori Musicali, 1635)
François Couperin: Messe pour les Couvents (1690)
(z udziałem zespołu chorałowego Schola Cantorum Minorum Chosoviensis)
Marco Vitale – organy

Poniedziałek, 18 sierpnia

Kolegiata, godz. 20:00
Rękopis Kras 52 (XVw)
Opracowania części mszalnych i tropy najwybitniejszych kompozytorów schyłku europejskiego średniowiecza (m.in. Mikołaj z Radomia, Mikołaj z Ostroroga, Johannes Ciconia, Nicola Zacharias).
Ars Cantus, dyr. Tomasz Dobrzański (Wrocław)

Wtorek, 19 sierpnia

Kolegiata, godz. 20:00
Msza O Venus Bant Heinricha Fincka (1444-1527) oraz motety współczesnych Finckowi kompozytorów (C. Othmayr, Ludwig Senfl, Urbanus Kungsperger, Heinrich Isaac).
Graindelavoix, dyr. Björn Schmelzer (Belgia)

Środa, 20 sierpnia

kościół św. Mikołaja – Opactwo, godz. 20:00
Missa Polonica 1475 – chorałowa praktyka polskich „peryferii”. Tropy, sekwencje, monodia menzuralna, allelujatyczne wersy oraz polifonia chorałowa; polskie, bądź zachowane na terenie Polski, rękopisy (antyfonarze z Płocka, graduały z Krakowa, Łowicza, czeski z Wrocławia).
Jerycho, dyr. Bartosz Izbicki (Brochów-Warszawa)

Czwartek, 21 sierpnia

kościół oo. Reformatów – Franciszkanie, godz. 20:00
Harmonia Pastoralis 1766
Msza bożonarodzeniowa, jaką morawski kompozytor i franciszkanin Gregorius Zrunek (1736 – 1789) napisał dla swoich konfratrów w Uherskim Hradiszczu na pograniczu muzyki „oficjalnej” i ludowej, z udziałem barokowych i ludowych instrumentów.
Gregoriana, dyr. Marek Klein (Koszyce, Słowacja)
Ritornello, dyr. Michael Pospišil (Praga, Czechy)

Piątek, 22 sierpnia

Kolegiata, godz. 20:00
Harom Aranyalma – Trzy złote jabłka
Ludowe pieśni węgierskie ułożone według porządku świąt kalendarza liturgicznego
Kobzos: Andrea Navratil i László Demeter (Węgry)

Sobota, 23 sierpnia

bazylika MB Bolesnej – Dominikanie, godz. 20:00
Koncert poświęcony pamięci Lycourgosa Angelopoulosa
Msza wielkanocna z rękopisów zawierających starożytny, przedgregoriański wariant chorałowego śpiewu, praktykowany w rzymskich bazylikach pontyfikalnych w wiekach VII-XIII.
Marcel Pérès i kantorzy z Polski

Niedziela, 24 sierpnia

bazylika MB Bolesnej – Dominikanie, godz. 9:30
Uroczysta Msza św.