Arcybiskup Auza jest członkiem Fraterni Kapłańskiej Świętego Dominika. Należą do niej duchowni diecezjalni, którzy żyją duchowością dominikańską.

Do tej pory abp Bernardito Auza był nuncjuszem apostolskim na Haiti. Teraz został przedstawicielem Stolicy Apostolskiej przy centrali ONZ w Nowym Jorku. 55-letni arcybiskup zastąpi na tym stanowisku abpa Francisa Chullikatta – Hindusa, który został mianowany przez Benedykta XVI i był stałym obserwatorem w Nowym Jorku od 2010 roku.

W Rodzinie Dominikańskiej

Nowy papieski przedstawiciel przy ONZ jest kapłanem diecezji Talibon na Filipinach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1985 roku. W czasie studiów na Uniwersytecie Świętego Tomasza w Manili, zakończonych zdobyciem tytułu licencjata filozofii i teologii, zetknął się z dominikanami. Postanowił wówczas włączyć się w Rodzinę Dominikańską, wstępując do fraterni kapłańskiej.

Także podczas dalszej edukacji w Rzymie utrzymywał kontakt z Zakonem i pogłębiał w sobie tożsamość dominikańską. Studiował tam prawo kanoniczne (uzyskując licencjat kanoniczny) i teologię (zdobywając tytuł doktora) na Uniwersytecie św. Tomasza – Angelicum.

Po zakończeniu regularnych studiów ks. Bernardito Auza rozpoczął pracę w dyplomacji watykańskiej. W 2008 roku otrzymał sakrę biskupią i został nuncjuszem na Haiti. Bardzo aktywnie włączał się w koordynację pomocy dla mieszkańców tej wyspy po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Haiti w styczniu 2010 roku.

Dominikanie przy ONZ

Od 1 lipca 2014 roku abp Auza podjął obowiązki przedstawiciela Watykanu przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Warto dodać, że jest drugim dominikaninem, który pracuje przy ONZ. Od 1997 roku Zakon Kaznodziejski ma przy ONZ swojego stałego przedstawiciela. Obecnie jest nim o. Mike Deeb.

Warto dodać, że w latach 2002-2010 Stolicę Apostolską przy Narodach Zjednoczonych reprezentował obecny nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore.

auza_bernardito_4s