Nowy biskup pracuje w Peru od kilkunastu lat. Wyjechał tam tuż po święceniach kapłańskich.

Ojciec David Martínez De Aguirre Guinea urodził się 10 stycznia 1970 roku w Vitória-Gasteiz. Studiował w Wyższym Instytucie Filozofoficznym w Valladolid, na Fakultecie Teologicznym w Salamance, na uniwersytecie w Bilbao – gdzie uzyskał licencjat z teologii biblijnej – oraz w École Biblique w Jerozolimie.

Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1992 roku, a siedem lat później przyjął święcenia kapłańskie. Przez rok był duszpasterzem w stolicy Kraju Basków – Bilbao. W 2000 roku wyjechał do Peru, gdzie rozpoczął pracę w dominikańskim Wikaraiacie Regionalnym Świętej Róży z Limy. Wykładał m.in. teologię biblijną w dominikańskim seminarium, był proboszczem oraz pełnił różne funkcje w wikariacie apostolskim Puerto de Maldonado.

8 lipca papież Franciszek mianował o. Davida Martíneza De Aguirre Guinea biskupem koadiutorem wikariatu Puerto de Maldonado. Oznacza to, że po śmierci bądź awansie biskupa kierującego wikariatem o. David zostanie jego następcą.

Utworzony 100 lat temu wikariat apostolski Puerto de Maldonado jest związany z dominikanami – wszyscy jego dotychczasowi ordynariusze byli dominikanami. Od sześciu lat urząd ten piastuje bp Francisco González Hernández. Także katedra mieści się w dominikańskim kościele, zaś biura kurii – w klasztorze. Na terenie wikariatu mieszka ok. 324 tys. osób, z czego 260 tys. to katolicy. Pracuje tam 56 kapłanów i 67 zakonników.