W dniach 16-20 lipca w kalifornijskim Berkeley odbyło się pierwsze Dominikańskie Kolokwium pod hasłem „Co mają wspólnego Ateny z Jerozolimą? Dialog między filozofią a teologią w XXI wieku”.

Organizatorem spotkania była Dominikańska Szkoła Filozofii i Teologii w Berkeley.

Podczas sesji plenarnych swoje wystąpienia zaprezentowało osiem osób, wśród nich o. dr hab. Michał Paluch, regens Polskiej Prowincji Dominikanów, przebywający i pracujący przez ostatnie miesiące na Uniwersytecie Notre Dame w stanie Indiana. Ojciec Paluch mówił o analogii atrybucji i o analogii proporcjonalności według św. Tomasza z Akwinu, czyli o sposobach orzekania o Bogu. Do jego wystąpienia odniósł się Stephen Long, autor niedawno wydanej książki podejmującej te zagadnienia. Wywiązała się pouczająca dyskusja.

Z kolei w ramach spotkań w grupach tematycznych swoje wystąpienie zaprezentował o. Mariusz Tabaczek, który przygotowuje doktorat w Berkeley. Mówił on o zagadnieniu przyczynowości, przedstawiając zarys nowego arystotelizmu w filozofii analitycznej i w teologii. Streszczenie tez ojca Tabaczka można znaleźć na jego blogu. Obydwa wystąpienia spotkały się z życzliwym przyjęciem.

Oprócz Polaków w Kolokwium uczestniczyli także prof. John Searle, ks. prof. Robert Sokolowski, prof. Linda Zagzebski i o. prof. Michael Dodds OP.

Jak chciał Święty Dominik

W liście wystosowanym z okazji tego wydarzenia o. Michael Mascari, socjusz generała Zakonu Kaznodziejskiego do spraw życia intelektualnego zwrócił uwagę, że w czasach rosnącej specjalizacji, także w dziedzinie filozofii, należy wspierać i promować wysiłki służące badaniom interdyscyplinarnym.

Zapewniał, że filozofia i teologia są bardzo bliskie dominikanom, a wymiana myśli między specjalistami w tych dziedzinach karmi modlitwę, apostolstwo i głoszenie realizowane przez Zakon, który sam posiada swoje bogate dziedzictwo intelektualne.

Ojciec Mascari zauważył także, że włączenie do grona uczestników spotkania osób świeckich jest realizacją wizji św. Dominika, który wysyłał braci na uniwersytety, by tam mogli studiować i uczyć się głębszej refleksji nad sprawami wiary w dialogu z tymi, którzy posiadali wiedzę akademicką i doświadczenie naukowe.

Generał: głośmy miłosierdzie

W kilkudniowym spotkaniu w Berkeley wziął udział także generał Zakonu Kaznodziejskiego, o. Bruno Cadoré. W homilii wygłoszonej podczas mszy świętej zwrócił uwagę na stosunek do wypełniania prawa.

W kontekście Ewangelii o przestrzeganiu szabatu (Mt 12, 1-8) przełożony dominikanów zauważył, że zadaniem osoby wierzącej nie jest skupianie się tylko na tym, co może być stworzone ludzkimi rękami: prawo, Świątynia czy składanie ofiar. Jak podkreślił, „Chrystus, który jest Panem szabatu, wzywa swoich uczniów do spojrzenia w nowy sposób, przepełniony miłosierdziem”.

Jak zauważył o. Cadoré, chrześcijanie mają kontemplować Tego, który sam siebie złożył w Ofierze, oddając swoje życie po to, by świat mógł je otrzymać w całej pełni. „W Eucharystii bije źródło, które pozwala napełniać się Jego miłosierdziem i głosić je wszystkim ludziom” – zakończył homilię Generał.

fot. Facebook.com/Western Dominican Vocations