Grupa Dominikańska jest częścią Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Zapoczątkował ją przed wielu laty dominikanin ojciec Ludwik Wiśniewski.

Wszyscy uczestnicy grupy dominikańskiej, oznaczonej numerem 19. i nazywanej „Peleryną”, otrzymują białe chusty z tetry na głowę. Na przedzie grupy niesione są biało-czarne chorągwie, które nawiązują do koloru noszonych przez dominikanów habitów.

Pielgrzymka w grupie „Peleryna”, którą organizuje Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie, trwa 12 dni. Oprócz codziennej Eucharystii, pątnicy uczestniczą też w jutrzni i nieszporach oraz w dyskusjach na tematy wiary.

W przypadającą 8 sierpnia uroczystość św. Dominika, który w XIII wieku założył Zakon Kaznodziejski, uczestniczący w pielgrzymce dominikanie celebrują liturgię w sanktuarium na Świętym Krzyżu. Dzień wcześniej zaś mają tam uroczystą wigilię, na którą przybywa tradycyjnie przeor lubelskich dominikanów z koszem smakołyków.

Do udziału w pielgrzymce można zapisać się w Duszpasterstwie Akademickim albo po każdej mszy świętej w niedzielę przed lubelską bazyliką dominikanów. Informacje o XXXVI Lubelskiej Pielgrzymce na Jasną Górę znajdują się na stronie: www.pielgrzymka.lublin.pl.

Lubelską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę zainicjował ponad 30 lat temu ówczesny dominikański duszpasterz akademicki, o. Ludwik Wiśniewski. Później opiekę nad nią przejęła archidiecezja lubelska. Jednak o. Wiśniewski sprawuje honorowy patronat nad pielgrzymką i co roku odwiedza pątników na trasie. Grupie dominikańskiej towarzyszy też zabytkowy krzyż, który o. Wiśniewski zabrał na pierwszą Lubelską Pieszą Pielgrzymkę.