Autorem „90 pytań do egzorcysty” jest francuski kapłan Jean- Régis Fropo.

Kim jest diabeł, przez jakie furtki wchodzi, w jaki sposób możemy się od niego uwolnić i jaka jest rola księdza egzorcysty? – to pytania, na które odpowiada w swojej książce ojciec Fropo, który jako egzorcysta pomógł niemal dwu tysiącom osób.

„Ta książka to również element ewangelizacji, ponieważ osoby, które spotykam, zapraszam, przede wszystkim, do odnowienia żywej i przyjaznej więzi z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem, by zwróciły się do Niego z ufnością i nadzieją, by zrobiły krok w stronę nawrócenia prowadzącego do sakramentu pojednania i odnalazły drogę Eucharystii, która jest sakramentem wyzwolenia i uwolnienia” – pisze autor.

Ojciec Jean-Régis Fropo jest kapłanem Zakonu Kanoników Regularnych św. Augustyna. Święcenia kapłańskie przyjął w 1978 roku, a od roku 2005 jest egzorcystą w diecezji Fréjus-Toulon. Jest także członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów (AIE) i International Association for Deliverance (IAD).

We Francji opublikował do tej pory dwie książki: „Trauma postaborcyjna” i „Walka duchowa”.

mokcup_ksiazka