Brat László Tokodi należy do Wikariatu Generalnego Zakonu Kaznodziejskiego na Węgrzech.

Święceń diakonatu udzielił mu 29 czerwca w podominikańskim kościele Matki Bożej Różańcowej w stolicy Węgier biskup pomocniczy archidiecezji ostrzyhomsko-budapeszteńskiej, János Székely. Na uroczystości byli obecni bracia z Wikariatu Generalnego Węgier oraz kilku braci z Polski, gdzie br. László odbywa swoją formację.

Jako diakon będzie mógł m.in. udzielać chrztu, rozdawać Komunię świętą, błogosławić małżeństwa, czytać Ewangelię, głosić kazania, przewodniczyć nabożeństwom i prowadzić pogrzeby.

Diakon Tokodi odbywa formację zakonną w Polsce i studiuje w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. W maju święcenia diakonatu w krakowskiej bazylice Świętej Trójcy otrzymali współbracia z jego roku studiów: Piotr Świerczyński, Dariusz Czajkowski, Wojciech Frączek i Bartłomiej Sumara.