Czesław Odrowąż wraz ze św. Jackiem przyjął habit dominikański w Rzymie z rąk św. Dominika, założyciela Zakonu Kaznodziejskiego.

W 1226 roku założył klasztor braci kaznodziejów przy wrocławskim kościele św. Wojciecha.

Zmarł 15 lipca 1242 roku. W 1713 roku papież Klemens XI zatwierdził jego kult dla Zakonu Dominikanów i archidiecezji wrocławskiej, a w 1753 roku Klemens XIII rozszerzył go na wszystkie polskie diecezje.

Ponowny rozwój jego kultu nastąpił w połowie XX wieku, kiedy po 140-letniej przerwie dominikanie powrócili do stolicy Dolnego Śląska. W 1963 roku Paweł VI na prośbę ówczesnego arcybiskupa wrocławskiego, kard. Bolesława Kominka – ogłosił bł. Czesława głównym patronem miasta. Polska Prowincja Dominikanów czyni starania o rozpoczęcie jego procesu kanonizacyjnego.

dominikanie.pl

dominikanie.pl

zespół redakcyjny serwisu Info.dominikanie.pl. WWW - Wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby.