Święcenia miały miejsce 11 czerwca 1964 r. w Krakowie. Wraz z ojcem Władysławem Kaczyńskim przyjęli je wówczas także jego współbracia z Zakonu Dominikanów, ojcowie: January Pusz i Stanisław Zdziarstek.

W najbliższą sobotę (14 czerwca) w kościele św. Dominika na warszawskim Służewie – gdzie mieszka obecnie o. Kaczyński – odprawiona zostania w południe uroczysta msza święta w jego intencji.

Wybrał życie naukowca

Edward Kaczyński urodził się 1 września 1937 roku w Trzciance koło Wyszkowa w diecezji łomżyńskiej. Po maturze wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego, przyjmując imię Władysław. W 1958 roku złożył pierwszą profesję zakonną, a trzy lata później – śluby wieczyste. 11 czerwca 1964 roku przyjął w Krakowie święcenia kapłańskie z rąk kard. Karola Wojtyły.

Przez większość życia pracował naukowo. W 1967 roku uzyskał licencjat kanoniczny na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Kontynuował studia w Rzymie, gdzie w 1970 roku obronił na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza (Angelicum) doktorat z teologii. Następnie studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i w dominikańskiej École Biblique et Archéologique w Jerozolimie, uzyskując licencjat z Pisma Świętego.

 

2013-05-21_img_9575

 

Na kilkadziesiąt lat o. Władysław związał się z Angelicum – od 1973 roku wykładał teologię moralną fundamentalną. Przedmiotem jego zainteresowań – obok zagadnień teologii moralnej i biblijnej – były współczesne zagadnienia metodologiczne i metaetyczne. Szczególną uwagę poświęcił antropologii i etyce Karola Wojtyły. W latach 1980-1986 był dziekanem wydziału teologicznego Angelicum, a w latach 1993-2002 rektorem tej uczelni.

Tytuł od Generała

Ojciec Władysław przez 42 lata mieszkał i pracował w Rzymie. Od 2005 roku był prezesem Papieskiej Akademii św. Tomasza, a wcześniej konsultorem wielu watykańskich dykasterii – m.in. Kongregacji Nauki Wiary, Kongregacji Edukacji Katolickiej i Kongregacji ds. Biskupów i Duchowieństwa.

W 1998 roku ówczesny generał Zakonu Kaznodziejskiego, o. Timothy Radcliffe nadał mu tytuł mistrza świętej teologii. To najwyższy tytuł naukowy przyznawany w Zakonie przez Generała za wybitne osiągnięcia naukowe.

W 2009 roku o. Kaczyński wrócił na stałe do Polski i zamieszkał w klasztorze na warszawskim Służewie. Wydał ponad 150 publikacji naukowych. W roku 2008 nakładem Instytutu Wydawniczego PAX ukazały się „Moje spotkania z Janem Pawłem II”, a rok wcześniej w tej samej oficynie wydano zbiór studiów „Prawda – dobro – sumienie”.