Wystawiane ikony i obrazy powstały na warsztatach pisania ikon, które organizuje Studium Chrześcijańskiego Wschodu istniejące przy służewskim klasztorze.

W ramach ekspozycji, ikony można oglądać w sali na krużgankach służewskiego klasztoru, a rysunki i obrazy – w drewnianym łączniku między kościołem a klasztorem. Wystawa będzie czynna do piątku, 13 czerwca, w godzinach 17-20.15.

Jak piszą organizatorzy, Studium Chrześcijańskiego Wschodu to środowisko osób „poszukujących bliskości Boga, odkrywających Jego piękno w modlitwie, wiedzy teologicznej i podziwianiu materii dotkniętej przez Ducha Świętego”.

Korzystając z opieki i duchowości dominikańskiej, a także czerpiąc z tradycji pierwszych wieków chrześcijaństwa, uczestnicy Studium odkrywają wartości wiary wspólne dla Kościołów Zachodu i Wschodu. Służą temu: spotkania modlitewne, warsztaty pisania ikon oraz rysunku i malarstwa z natury, cykle wykładów na temat duchowości, teologii i historii sztuki.  W ten sposób powstaje przestrzeń spotkania teoretyków i praktyków sztuki sakralnej, zarówno tych działających indywidualnie, jak i reprezentantów różnych ośrodków i grup.

Same warsztaty pisania ikon są przeznaczone dla osób, które chcą zaangażować się w proces powstawania ikony i gotowi są przeznaczyć na to trzy lata. Organizatorzy starają się stworzyć dla nich takie warunki, aby mogli oni wnikliwie poznać tradycję ikony i nawiązać z nią twórczy dialog. Zajęcia odbywają się w cyklu akademickim – od października do czerwca – dwa lub trzy razy w tygodniu.

Rysunek1