W uroczystość Najświętszej Trójcy w kaplicy klasztoru dominikanów w Łodzi pięć osób złożyło profesję życia ewangelicznego według Reguły Fraterni Świeckich Zakonu Dominikańskiego.

Dla Agnieszki Nebelskiej, Aldony Pawlak, Magdaleny Mordzak i Marty Łysyganicz była to pierwsza profesja, składana po zakończeniu trwającego rok nowicjatu. Emilia Forysiak złożyła swoją drugą profesję czasową.

Przyrzeczenia zostały złożone na ręce przełożonego fraterni, Piotra Grodeckiego, i w obecności prowincjalnego promotora fraterni świeckich, o. Dariusza Kantypowicza.

Świeccy byli przed braćmi

Świeccy dominikanie pojawili się w Łodzi już w latach 80-tych XX wieku. Przyjmowani byli do Zakonu jako profesi prywatni, ponieważ w Łodzi nie istniała wówczas ani fraternia, ani klasztor dominikański. Dopiero po utworzeniu domu braci w 2004 roku możliwe stało się erygowanie przy nim fraterni. Powstała ona w 2005 roku. i nosi wezwanie błogosławionych męczenników Sadoka i Towarzyszy. Jej pierwszymi członkami zostali świeccy dominikanie przyjęci do Zakonu w latach 1984-2003.

Obecnie fraternia liczy ośmioro profesów wieczystych (trzy siostry i pięciu braci) oraz pięcioro profesów czasowych. Pięć kolejnych osób odbywa postulat. Po wakacjach planowana jest ceremonia obłóczyn, którą czterech mężczyzn i jedna kobieta rozpoczną nowicjat.

Życiem we fraterni interesują się szczególnie ludzie młodzi. Wśród profesów czasowych we fraterni łódzkiej cztery osoby nie ukończyły jeszcze trzydziestu lat. Do młodego pokolenia należą także postulanci, przygotowujący się do obłóczyn.

 

fot. Wojciech Orpiszewski

Służą swoimi talentami

Fraternia spotyka się dwa razy w miesiącu. Jedno spotkanie ma charakter formacyjny. Uczestniczą w nim wszyscy członkowie fraterni i postulanci. Drugie spotkanie, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, opiera się na lectio divina. Ponadto osoby odbywające formację początkową (profesi czasowi, nowicjusze i postulanci) spotykają się dodatkowo raz w miesiącu pod kierunkiem mistrza formacji.

Wszyscy członkowie fraterni zaproszeni są do uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej o godz. 12.00 – włączają się w asystę liturgiczną i czytanie Słowa Bożego, animują także śpiew.

Od 2003 roku świeccy dominikanie organizują Szkołę Wiary w Łodzi, która od trzech lat. ma też swoją edycję w Zgierzu.

Wybrali radę

W czasie tegorocznych zamkniętych rekolekcji, które odbyły się w dniach 6-8 czerwca w Gidlach, członkowie fraterni odwiedzili klasztor mniszek dominikańskich w Świętej Annie. Świeccy dominikanie i siostry podjęli zobowiązanie wzajemnej modlitwy w intencji obu wspólnot.

Podczas rekolekcji została wybrana także nowa rada fraterni. Jej przełożonym został Piotr Grodecki, jego zastępcą Wojciech Orpiszewski, a mistrzem formacji – Joanna Soczyńska-Baranowska.

Żyją w świecie, są członkami Zakonu

Świeccy dominikanie to osoby żyjące w świecie, często w małżeństwie, które włączają się w misję Zakonu Kaznodziejskiego poprzez profesje, czyli przyrzeczenia, składane na ręce generała Zakonu lub – w jego zastępstwie – na ręce przełożonego fraterni, w której żyją. Mają oni udział poprzez studium, modlitwę i bycie świadkiem Chrystusa całym swoim życiem w kaznodziejskiej misję Zakonu.

Żyją zgodnie z zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską i władze Zakonu Regułą. Formacja świeckich dominikanów składa się z postulatu, nowicjatu i przynajmniej trzyletniego okresu profesji czasowej, po której składa się przyrzeczenia „aż do śmierci”.

Do Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego należą obecnie 24 fraternie świeckich dominikanów, zrzeszające ponad 450 osób.