Arcybiskup Wojciech Polak był gościem Tertionu. To spotkanie ludzi kultury, nauki, biznesu i polityki związanych z Instytutem Tertio Millennio dominikanina ojca Macieja Zięby. 

Czterodniowy zjazd odbył się w dniach od 19 do 22 czerwca w wielkopolskim Skorzęcinie. Jego uczestnicy debatowali o kształcie odzyskanej 25 lat temu polskiej wolności. 21 czerwca z uczestnikami Tertionu spotkał się Prymas Polski.

Młodzież, rodzina, świat

„Po kanonizacji Jana Pawła II Kościół w Polsce stoi przed wyzwaniami nowej ewangelizacji: nowej w metodzie, środkach i sile wyrazu” – stwierdził abp Polak. „Wysyłając swoich uczniów po dwóch, Jezus pokazuje, że nie robimy to tylko po to, żeby się wspierać, ale także by pokazać, że Ewangelię głosi się we wspólnocie” – dodał. Przypomniał wskazania z przesłania papieża Franciszka do polskich biskupów podczas niedawnej wizyty „ad limina apostolorum”, w czasie której Ojciec Święty zwrócił uwagę na trzy obszary nowej ewangelizacji: młodzież, rodzinę oraz obecność Kościoła w świecie współczesnym. „Franciszek kładzie jednak nacisk na przygotowanie do życia w rodzinie, jak pomóc młodym w przygotowaniu do małżeństwa” – tłumaczył abp Polak. Mówiąc o obecności Kościoła w świecie, wyjaśniał, że „to nie tylko prawo do publicznego wyznawania wiary, ale także przenikanie orędziem Ewangelii rzeczywistości społecznej”. Metropolita gnieźnieński przywołał też „koncepcję duszpasterskiego nawrócenia” z papieskiej adhortacji „Evangelii gaudium”. „Musimy rozeznać jakie obszary domagają się takiego nawrócenia. Największą przeszkodą jest mówienie »zawsze tak było«” – mówił „Nawrócenie, jeśli jest koncepcją ewangeliczną, musi być spojrzeniem oczami Boga na sytuację. Dlatego nawrócenie nie dokona się, jeśli zmienia się pewne formy, a nie nadejdzie ewangeliczna przemiana człowieka. Musi ona nastąpić wśród duszpasterzy, ale też wśród przygotowujących się do kapłaństwa i świeckich” – podkreślił abp Polak.

Spotkanie z człowiekiem – nie grupą

Prymas wiele uwagi poświęcił też potrzebie zindywidualizowanego przekazywania wiary – by zwracać się nie tylko do określonych grup ludzi, ale do konkretnego człowieka. „Uczono mnie w seminarium, że biuro parafialne jest pierwszym miejscem, w którym ksiądz ma okazję być duszpasterzem, bo tam spotyka się z człowiekiem, z jego problemami i troskami. Wtedy może nawiązać kontakt i o ten kontakt chodzi” – tłumaczył abp Polak. Przekonywał, że „w duszpasterstwie młodzieży nie księża powinni wymyślać, jakie jest miejsce młodych w Kościele, ale to oni sami powinni kreować tą rzeczywistość”. „Nie chodzi o narzucanie im konkretnych form, ale o zachętę, aby podjęli odpowiedzialność za swoją obecność w Kościele. Duszpasterstwo nie jest formą usługi dla innych, ale właśnie sposobem odnajdywania się w Kościele” – stwierdził Prymas.

Jak wykorzystaliśmy wolność

W Tertionie wzięło udział ponad 150 osób różnych profesji i środowisk, związanych i sympatyzujących z Instytutem Tertio Millennio. Na spotkanie przyjechali także ci, którzy instytut tworzą lub tworzyli – studenci, doktoranci i absolwenci, często z rodzinami. Obok modlitwy, uczestniczyli w warsztatach, konferencjach i panelach dyskusyjnych. „W kontekście ćwierćwiecza wolnościowych przemian w Polsce jednym z głównych tematów naszego spotkania była jakość odzyskanej wolności – w jaki sposób tę wolność wykorzystaliśmy, co możemy zaliczyć do sukcesów, a co do porażek. Pojawił się również temat nauczania św. Jana Pawła II, a konkretnie ile z niego w nas zostało oraz przed jakimi wyzwaniami jako spadkobiercy tego nauczania stoimy” – mówił Alfred Wagner, wiceprezes Tertio Millennio. W  czasie zajęć warsztatowych uczestnicy zjazdu podjęli również refleksję m.in. nad zjawiskiem „Pokolenie JP2”. Dwie konferencje na temat spuścizny Jana Pawła II wygłosił o. Zięba. Dyskutowano także o Kościele w czasach popkultury i chrześcijańskim feminizmie. Zajęcia warsztatowe prowadzili politycy, dziennikarze i ekonomiści.

Poznać nauczanie Jana Pawła II

Założony przez o. Macieja Ziębę w 1995 roku Instytut Tertio Millennio był odpowiedzią na ogłoszony przez papieża Jana Pawła II list apostolski „Tertio Millennio Adveniente”, wzywający do wyznawców Chrystusa do duchowego przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa w roku 2000. Ośrodek popularyzuje naukę społeczną Kościoła, a zwłaszcza nauczanie Jana Pawła II poprzez spotkania, seminaria i publikacje. Główna siedziba Instytutu mieści się w Krakowie, a jego oddziały znajdują się w: Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.