Przy kościele Świętej Trójcy powstał pierwszy dominikański klasztor w Polsce.

Uroczysta masz święta odpustowa w dominikańskiej bazylice Świętej Trójcy odprawiona zostanie o godzinie 10.30. Liturgię celebrował będzie opat cystersów z podkrakowskiej Mogiły, ojciec Piotr Chojnacki.

Przy dawnym kościele Świętej Trójcy św. Jacek Odrowąż założył w 1223 roku pierwszy w Polsce klasztor dominikanów. Po najeździe Tatarów w 1241 roku bracia kaznodzieje wznieśli też nową świątynię, którą przebudowano w kolejnych stuleciach. W 1957 roku kościół otrzymał tytuł bazyliki mniejszej.

Tutejszy konwent jest największą wspólnotą dominikańską w kraju – obok ojców i braci dominikanów, tworzą go także dominikańscy klerycy.