Przeor szczecińskich dominikanów wygłosi wykład w ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary.

Wykład, zatytułowany „Tajemnica Światła”, rozpocznie się 21 czerwca o godz. 16 w Dużej Sali Duszpasterstwa Akademickiego w poznańskim klasztorze dominikanów.

„Tajemnica Światła, to Tajemnica Oblicza. Jak przez grzech Adama człowiek »wszedł w ciemność« i stracił  łaskę widzenia Oblicza Boga, tak przez odkupienie »noc jak dzień zajaśniała« i spojrzenie Boga w Chrystusie na nowo się nam ukazało. Gdy wpatrujemy się w przebóstwione i jaśniejące Duchem Oblicze Jezusa, wówczas Duch Święty pokonuje nasze ciemności” – tłumaczy tytuł swojego wykładu szczeciński przeor.

„W świetle Taboru odsłania się nam odwiecznie przyjęcie i ukochanie przez Ojca: »albowiem Bóg, ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na Obliczu Chrystusa« (2 Kor 4,6)” – dodaje o. Biskup.

To ostatni przed wakacjami wykład Dominikańskiej Szkoły Wiary w Poznaniu. Obecna edycja nosiła tytuł „Od iluzji do światła”. Comiesięczne spotkania poświęcone były głównie modlitwie.

„Chcieliśmy przedstawić i wyjaśnić poszczególne – obecne w Kościele – sposoby bycia z Panem, żeby modlitwa stała się dla nas źródłem wsparcia i światła. I niejako pomóc przejść od iluzji – w których często tkwimy nie rozumiejąc pewnych zachowań i tradycji – do światła – do rozpoznania w obrzędach, gestach, świętach – prawdziwego oblicza Boga” – mówi opiekun DSW w Poznaniu, o. Mateusz Łuksza.

7c87745d_large

fot. flickr.com/Michael Peligro