Angielski dominikanin Malcolm Patrick McMahon był jednym z 24 arcybiskupów-metropolitów, którym Ojciec Święty nałożył paliusz.

Ceremonia odbyła się tradycyjnie 29 czerwca – w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Podczas mszy świętej w Bazylice Watykańskiej papież Franciszek wręczył paliusze 24 nowym arcybiskupom-metropolitom z całego świata, których mianował w ostatnim roku.

Obok Prymasa Polski

Byli wśród nich m.in.: metropolita gnieźnieński i Prymas Polski, abp Wojciech Polak oraz wywodzący się z Zakonu Kaznodziejskiego abp Malcolm Patrick McMahon – mianowany kilka miesięcy temu metropolitą Liverpoolu.
Przed przyjęciem paliusza złożył następującą przysięgę:

„Ja, Malcolm Patrick McMahon, arcybiskup Liverpoolu, przysięgam Świętemu Piotrowi apostołowi, Świętemu Kościołowi Rzymskiemu i Tobie, Ojcu Świętemu oraz Twoim pełnoprawnym następcom, że będę zawsze wierny i posłuszny. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący”.

Następnie Franciszek nałożył na jego ramiona paliusz – białą wełnianą wstęgę ozdobioną czarnymi krzyżami. Jest on oznaką władzy metropolity i jego więzi ze Stolicą Apostolską. Paliusze noszą jedynie arcybiskupi-metropolici oraz papież.

Z prowincjała na biskupa

Malcolm Patrick McMahon urodził się 14 czerwca 1949 roku w Londynie. W Instytucie Nauki i Technologii Uniwersytetu w Manchesterze uzyskał bakalaureat naukowy w dziedzinie inżynierii i pracował w przemyśle.
W 1976 roku wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego. Po studiach w kolegium dominikańskim w Oksfordzie oraz Uniwersytecie Londyńskim uzyskał tytuł magistra teologii. 26 czerwca 1982 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego prymasa Anglii i Walii, kard. Basila Hume’a.
Był kapelanem na Leicester Polytechnic w diecezji Nottingham, przeorem i proboszczem w Newcastle-upon-Tyne, a następnie pracował w Londynie, gdzie był syndykiem prowincji angielskiej, a następnie przez dwie kolejne kadencje prowincjałem.
7 listopada 2000 roku Jan Paweł II mianował go biskupem Nottingham. 21 marca 2014 roku papież Franciszek podniósł go do rangi arcybiskupa i mianował metropolitą archidiecezji Liverpool.