Wspólnota dominikańska w stolicy Litwy istnieje od pięciuset lat.

Wyboru przeora dokonała kapituła klasztoru, którego następnie zatwierdził przełożony północno-francuskiej prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, do której należy konwent w Wilnie.
29 czerwca o. Sławomir Brzozecki objął urząd przeora – w kaplicy klasztornej złożył uroczyste wyznanie wiary wobec delegata prowincjała i wileńskiej wspólnoty braci. Odprawił też mszę świętą konwentualną w kościele św. Filipa i św. Jakuba, przy którym znajduje się dominikański klasztor.
Mieszkańcy Lublina i bracia z dotychczasowego miejsca posługi o. Sławomira będą mu dziękować za minione lata podczas Mszy świętej sprawowanej w Bazylice Relikwii Krzyża Świętego w Lublinie w niedzielę, 13 lipca, o godz. 9.00.

Dominikanie w Wilnie

Pochodzący z Torunia 48-letni o. Sławomir Brzozecki wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego w 1986 roku, sześć lat później złożył śluby wieczyste, a w roku 1993 przyjął święcenia kapłańskie. Przez sześć lat pracował w Wilnie, gdzie po 150 latach przerwy odradzała się wspólnota dominikańska. Ostatnich kilkanaście lat mieszkał w lubelskim klasztorze i pracował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Dominikanów sprowadził do Wilna w 1501 roku król Aleksander Jagiellończyk. W 1844 roku władze carskie skasowały klasztory wileńskie. Dominikanie powrócili do kościoła św. Filipa i św. Jakuba w 1991 roku, po odzyskaniu przez Litwę niepodległości. Konwent jest międzynarodowy i tworzy go siedmiu braci: Litwini, Francuzi, Łotysze i Polacy.