13 czerwca 1999 roku Jan Paweł II ogłosił ojca Michała Czartoryskiego błogosławionym w gronie 108 Męczenników II Wojny Światowej. W tym roku mija też 70. rocznica męczeńskiej śmierci kapelana Powstania Warszawskiego.

Dzień przed rocznicą beatyfikacji dominikanina – 12 czerwca – obchodzony jest jako liturgiczne wspomnienie  108 Męczenników II Wojny Światowej, wśród nich także bł. Michała Czartoryskiego. W tym dniu polscy dominikanie modlą się za jego wstawiennictwem.

Msze święte, koncert, wystawa

Uroczystości poświęcone bł. Michałowi Czartoryskiemu odbędą się 12 czerwca podczas mszy świętej o godzinie 18 w dominikańskiej bazylice Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu – którego patronem jest Błogosławiony. Po mszy odbędzie się koncert w wykonaniu Chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jarosławiu, który poprowadzi Jadwiga Nowosiad.

Następnego dnia Męczennika wspominać będą ojcowie dominikanie i wierni w kościele św. Dominika na warszawskim Służewie – gdzie przed wojną o. Czartoryski był budowniczym klasztoru braci kaznodziejów. O godzinie 18 biskup polowy Wojska Polskiego, Józef Guzek odprawi uroczystą mszę. Wcześniej otworzy przed kościołem wystawę plenerową, zatytułowaną: „Michał Czartoryski – błogosławiony dominikanin”.

Dobrowolnie na śmierć

Jan Franciszek Czartoryski urodził się 19 lutego 1897 roku w Pełkiniach koło Jarosławia w rodzinie jednego z najsłynniejszych polskich rodów książęcych. Po wstąpieniu do Zakonu Kaznodziejskiego przybrał imię Michał. Był mistrzem nowicjatu, czyli opiekunem rozpoczynających życie zakonne nowicjuszy, a także wychowawcą studentów. Zapoczątkował też budowę klasztoru dominikanów na warszawskim Służewie.

Po wybuchu Powstania Warszawskiego został kapelanem walczącego na Powiślu Zgrupowania AK „Konrad”. Po otoczeniu 6 września 1944 roku przez Niemców powstańczego szpitala, mimo nalegań przyjaciół, nie skorzystał z możliwości bezpiecznego opuszczenia placówki wraz z cywilnym personelem, lecz pozostał z rannymi powstańcami. Tego samego dnia wraz z nimi został rozstrzelany przez hitlerowców.

13 czerwca 1999 roku papież Jana Paweł II ogłosił w Warszawie ojca Czartoryskiego  błogosławionym w gronie 108 Męczenników II Wojny Światowej. W 2005 roku, w 61. rocznicę męczeńskiej śmierci, bł. Michał Czartoryski został patronem rodzinnego Jarosławia.

 

15_rocznica_beatyfikacji_Michala_Czartoryskiego_OP