Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny i Akademia Ignatianum w Krakowie organizują w dniach 16-18 maja sesję „Liturgiczny nurt kultury europejskiej”. Aby wziąć udział w sesji, trzeba się zarejestrować do 9 maja.

Sesja wykładowo-warsztatowa jest przeznaczona dla osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat liturgicznej tradycji Kościoła łacińskiego w aspekcie jej historycznego umocowania i znaczenia oraz dotknięciem jej praktycznego wymiaru.

Złożą się na nią wykłady i seminaria naukowe oraz warsztaty poświęcone chorałowi gregoriańskiemu. Wykłady o charakterze historycznym będą dotyczyć historii rytu rzymskiego (w formie, którą uzyskał do 1962 r.), a także jego wariantu w postaci rytu dominikańskiego. Osobne prelekcje zostaną poświęcone historii śpiewu liturgicznego na Zachodzie, chorałowi dominikańskiemu oraz kwestiom związanym z łaciną jako językiem sakralnym i liturgicznym.

„By pogłębić refleksję nad samym znaczeniem liturgii, zaproponujemy wzięcie udziału w seminarium wokół fragmentu książki Lawrence’a Hemminga »Liturgia jako objawienie«” – mówi Michał Wsiołkowski z Fundacji DOL.

W ciągu pierwszych dwóch dni uczestnicy będą mogli zapoznać się ze śpiewem liturgicznym w praktyce – w ramach warsztatów, które poprowadzi Sławomir Witkowski (Schola Cantorum Minorum Chosoviensis). W trakcie warsztatów przygotują oficjum (jutrznię i nieszpory) w rycie dominikańskim, które zostaną odprawione w ostatni dzień całego wydarzenia.

Tego dnia organizatorzy zapraszają również uczestników sesji do udziału we mszy świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele Świętego Krzyża w Krakowie.

Koszt uczestnictwa w całej sesji wynosi 30 zł. Aby wziąć udział w warsztatach i seminariach, należy zarejestrować się do 9 maja poprzez krótki formularz zgłoszeniowy na stronie organizatora.

Przejdź do wydarzenia na Facebooku