Taki medal wręczył dominikaninowi 28 maja w Gnieźnie ustępujący prymas Polski, arcybiskup Józef Kowalczyk.

„Dystansuję się wewnętrznie od przypisywania mi jakichkolwiek zasług, bo jestem wykonawcą testamentu Jana Pawła II i instrumentem Ducha Świętego. Dzielę się swoją radością ze wszystkimi, którzy mają w sercu dzieło Lednicy, która jest dziełem narodowym. ” – skomentował prymasowskie wyróznienie o. Góra.

Wykonany z brązu medal przedstawia na awersie postać patrona Polski, św. Wojciecha w biskupiej mitrze i z pastorałem w ręku. Na rewersie umieszczony jest herb prymasa Józefa Kowalczyka z jego imieniem i nazwiskiem.

Abp Kowalczyk jako metropolita gnieźnieński i prymas Polski towarzyszył w poprzednich latach spotkaniom młodzieży na Polach Lednickich. W tym roku przybędzie tam jego następca na stolicy prymasowskiej abp Wojciech Polak, który w dniu spotkania – 7 czerwca – odbędzie uroczysty ingres do katedry w Gnieźnie.

Prymasi Polski modlą się z młodzieżą na Polach Lednickich od pierwszego czuwania w 1997 roku, gdy pod Bramą Trzeciego Tysiąclecia z młodymi spotkał się kardynał Józef Glemp. Czynił to także jego następca – abp Henryk Muszyński.

Warto dodać, że Pola Lednickie leżą na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej i arcybiskupi gnieźnieńscy są gospodarzami spotkań młodzieży. Uczestnicy czuwania modlą się też zawsze przy przywożonych z Gniezna relikwiach patrona Polski – św. Wojciecha.