Jego wyboru dokonała kapituła klasztoru Świętego Jacka, a następnie zatwierdził prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, ojciec Paweł Kozacki.

Objęcie urzędu przez o. Adamskiego odbędzie się 30 maja – w kaplicy klasztornej przeor elekt złoży uroczyste wyznanie wiary wobec Prowincjała i wspólnoty braci z tutejszego klasztoru. Następnie w kościele św. Jacka odprawiona zostanie msza święta konwentualna.

37-letni o. Michał Adamski wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego w 1996 roku, sześć lat później złożył śluby wieczyste, a w roku 2003 przyjął święcenia kapłańskie. W roku 2011 został wybrany po raz pierwszy przeorem klasztoru św. Jacka w Warszawie.

Dominikański klasztor przy ulicy Freta 10 na stołecznej Starówce został założony w 1603 roku. W latach 70. ubiegłego wieku spotykali się w nim działacze ówczesnej antykomunistycznej opozycji demokratycznej.

Obecnie istnieje tu wiele duszpasterstw oraz ośrodków społecznych, jak chociażby działająca na rzecz rodzin z małymi dziećmi Fundacja „Sto Pociech”. W klasztorze mają też swoją siedzibę władze Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego.

Przy klasztorze dominikanie zbudowali też na początku XVII wieku barokowy kościół. Była to pierwsza na świecie świątynią pod wezwaniem św. Jacka – pierwszego polskiego dominikanina. W czasie Powstania Warszawskiego kościół został zburzony przez Niemców, a następnie odbudowany po wojnie.