W niedzielę dominikanie i wierni w kościele na warszawskim Służewie modlić się będą o rychłe wyniesienie na ołtarze ojca Jacka Woronieckiego, jednego z najwybitniejszych teologów dominikańskich.

Modlitwy o beatyfikację inicjatora budowy klasztoru na Służewie zanoszone będą w kościele św. Dominika podczas mszy świętej o godzinie 9.30. Tego dnia przypada 65. rocznica śmierci o. Woronieckiego.

Przyszły kandydat na ołtarze urodził się 21 grudnia 1878 roku w Lublinie. W wielu 32 lat – już jako ksiądz diecezjalny – wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego. Wykładał teologię moralną, patrologię, historię Kościoła i pedagogikę na uczelniach w kraju i zagranicą. W latach 1922-1924 był rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W 1932 roku założył Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi, które powstało ze wspólnot tercjarek, czyli świeckich dominikanek, a ich pierwotnym celem była m.in. praca misyjna na Wschodzie. W okresie międzywojennym zainicjował budowę klasztoru dominikanów na warszawskim Służewie.

Zmarł 18 maja 1949 roku w Krakowie i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim. W 1960 roku jego szczątki przeniesiono do dominikańskiego kościoła św. Jacka na warszawskiej Starówce. Proces beatyfikacyjny o. Woronieckiego rozpoczął się 7 grudnia 2004 roku, a jego postulatorem jest o. Andrzej Potocki.

Imię o. Jacka Woronieckiego nosi jedna z ulic w dzielnicy Wrotków w Lublinie. Jego imię nadano też sali wykładowo-konferencyjnej w klasztorze dominikanów na Służewie.