Nakładem dominikańskiego Wydawnictwa „W drodze” ukazała się książka ojca Macieja Biskupa „Zaskoczony wiarą. Miedzy Jerychem a Jerozolimą”.

Licząca ponad 250 stron książka zawiera rozważania przeora szczecińskich dominikanów i proboszcza prowadzonej przez nich parafii na temat wiary, którą autor postrzega jako pielgrzymowanie.

„Nawrócenie jest czymś głębszym niż tylko zmianą konkretnych zachowań moralnych. To nieustające pielgrzymowanie wiary, podczas którego napotykamy wiele pokus, by szemrać i iść według własnego projektu, czasem nawet w imię Boga, jednocześnie nie ufając Mu” – pisze o. Biskup.

„Jako dzieci Kościoła nie możemy ulec pokusie zamknięcia się w twierdzy, która da nam święty spokój. Miłość nie boi się wychodzić do tego, co inne i obce. […] Jesteśmy posłani – »Idźcie w pokoju Chrystusa« – aby, porwani przez Jego Ducha, wybiec ze znakiem błogosławieństwa, które otrzymaliśmy, tam gdzie jeszcze nie zgromadził się Kościół” – czytamy dalej w książce.

We wstępie dominikanin przyznaje szczerze: „W Roku Wiary sam zostałem zaskoczony wiarą. Tak właśnie odczytuję wybór moich braci, bym został przeorem. Ufam, że ich wybór także dokonał się w wierze. Zaufanie braci dodało mi ufności i odwagi, by ten wybór przyjąć jako wezwanie do wiary”.

Tak autor opisuje wydarzenie z ubiegłego roku, gdy konwent szczecińskich dominikanów wybrał go swoim przełożonym. O. Biskup, wówczas redaktor naczelny oficyny „W drodze”, był wówczas zmuszony przeprowadzić się z klasztoru w Poznaniu do Szczecina.

 

20140515140221_zaskoczony-okl mini