Nowymi diakonami zostaną bracia: Piotr Świerczyński, Dariusz Czajkowski, Wojciech Frączek i Bartłomiej Sumara.

Święceń w dominikańskiej bazylice Trójcy Świętej udzieli im 31 maja o godzinie 10 pomocniczy biskup archidiecezji krakowskiej, Damian Muskus. W uroczystości weźmie udział przełożony polskich dominikanów, o. Paweł Kozacki oraz dominikanie z innych klasztorów.

Przez najbliższy rok diakoni posługiwać będą w duszpasterstwach akademickich przy krakowskim klasztorze, m.in. w Duszpasterstwie Akademickim „Beczka”, Duszpasterstwie Młodzieży „Przystań”, a także w katechumenacie oraz będą prowadzić Liturgię Słowa na niedzielnej mszy świętej z udziałem dzieci.

Bracia diakoni będą mogli też udzielać chrztu, rozdawać Komunię świętą, czytać Ewangelię, przewodniczyć nabożeństwom, sprawować sakramentalia i prowadzić pogrzeby. Natomiast za rok przystąpią do święceń kapłańskich.

Do Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego należy około 450 braci, z których większość przyjmuje święcenia kapłańskie. Udziela się ich po ukończeniu sześcioletnich studiów w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów.