„Teofil” to pismo redagowane przez studentów Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Ojców Dominikanów w Krakowie. Najnowszy numer poświęcony jest Eucharystii.

„Niniejszy numer przygotowywaliśmy z myślą o tych, którzy starają się przybliżyć do źródła życia chrześcijańskiego – obecności Chrystusa pośród nas. Chcąc wspólnie odkrywać tajemnicę naszej wiary, pytamy o owoce sa­kramentu Eucharystii w życiu osobistym i w życiu Kościoła” – pisze redakcja we wstępie.

Protestant zostaje katolikiem

Numer otwiera rozmowa z prezesem Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, o. Tomaszem Grabowskim, który podkreśla, iż  „często błędnie sądzimy, że komunia święta to wyłącznie du­chowa obecność Pana w chlebie i winie”. „Teologia ka­tolicka nie mówi jednak, że w tym chlebie jest Pan, ale według niej to, co ma postać chleba, to jest Chry­stus. Taki sam sens mają słowa, które Jezus wypo­wiedział w Wieczerniku – »to jest Ciało moje«. Nie mówił: »w tym jest Ciało moje«, tylko: »to jest Ciało moje«. Pan jest obecny w sakramencie substancjal­nie, a więc cały” – mówi o. Grabowski. Dominikanin Bradley Elliot z prowincji Imienia Jezus w Stanach Zjednoczonych opowiada o swojej drodze od luteranizmu do odkrywa­nia misterium sakramentu Eucharystii – co doprowadziło go do chrztu w Kościele katolickim i do Zakonu Kaznodziejskiego. „Potrzebowałem wiary, w któ­rej rzeczywista obecność Jezusa w chlebie i winie nie byłaby jedynie pamiątką, ale byłaby rozpoznana jako źródło przemieniającej łaski i szczyt, do którego wszystko inne w chrześcijańskim życiu prowadzi” – mówi amerykański dominikanin.

Żeby nie wpaść w rutynę

Doświadczeniem prze­żywania codziennej mszy świętej dzielą się z czytelnikami „Teofila” mniszki dominikańskie: Katarzyna Michalik i Paula Konior z klasztoru w Radoniach. Siostry podpowiadają, że antidotum na popadnięcie w rutynę codzienności może być ciągłe odkrywanie, że Eucharystia jest sakramentem jedności, a uczestnictwo w niej znakiem trwania w przymierzu z Bogiem. O tym, jak przeżywano Eucharystię w pierwszych wiekach chrześcijaństwa pisze Danuta Piekarz. Analizując biblijne przekazy, autorka opisuje czas i miejsce sprawowania mszy świętej oraz problemy towarzyszące uczniom Chrystusa w pojmowaniu sakramentu Eucharystii w starożytności. Redakcja publikuje również pierwsze polskie tłumaczenie traktatu żyjącego w XIII wieku św. Alberta Wielkiego o ustanowieniu Eucharystii.

Komunia nie zawsze na mszy

Dwaj współcześni polscy dominikanie, ojcowie: Wojciech Surówka i Dominik Jurczak piszą natomiast o związkach Eucharystii i eklezjologii. „Budowanie Kościoła, który, karmiąc się Eucharystią, przemienia się w Chrystusa, a tym samym rozpoznaje siebie w wędrówce ku Nie­mu, ogarnia wszystkie pokolenia i czasy. To ruch, którego nie da się ograniczyć do jednego rodu czy zgromadzenia. Stąd w liturgii tak ważne są wszystkie momenty, znaczniki, które nam o tym przypo­minają” – pisze o. Jurczak.

O tym, jak w historii Kościoła zmieniało się podejście do przyjmowania komunii i dlaczego nie zawsze było to związane z celebracją mszy świętej pisze marianin ks. Maciej Zachara. Dominikanin Benoît-Dominique de La Soujeole, profesor dogmatyki z Fryburga, przybliża debatę o formach Eucharystii. Natomiast wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów w Krakowie, o. Mateusz Przanowski pisze o nazwach Najświętszego Sakramentu u św. Tomasza z Akwinu.

Temat numeru domykają zagadnienia praktyczne. Co łaska, czyli ile? – temat intencji mszalnych omawia dominikanin o. Jarosław Krawiec. O nowym angielskim przekładzie mszału pisze Christopher Hilton – doktor teologii Uniwersytetu Cambridge.

Czy był inkwizytorem?

Oprócz tematu numeru znajdziemy w nowym „Teofilu” tradycyjnie dział dominikalia. Tym razem br. Marcin Rutecki bada z perspektywy historycznej, czy św. Dominik był inkwizytorem na podstawie „Scripta de Sancto Dominico” Bernarda Gui. Natomiast Fabian Parmisano zastanawia się, czy istnieje specyficzna modlitwa dominikańska. W dziale horyzonty tekst wrocławskiego dominikanina, o. Jacka Szymczaka o nowej ewangelizacji.

W „Teofilu” można znaleźć także poezję. Tym razem redakcja publikuje wiersze dominikanów: o. Wojciecha Surówki i o. Tomasza Biłki.

Zakup „Teofila” na stronie pisma

fot. Lucas Zweiger